ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 628 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Baskılanabilir ve Giyilebilir Elektronik
Ders kodu: NANO 628
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Çözeltiden proses edilebilen ve baskılanabilen malzemelerin elektronik cihazlarda uygulamaları ile ilgili temel bilgiler verilmesi. Giyilebilir elektronik ile ilgili metodların öğretilmesi, kullanılan malzemeler hakkında temel bilgilerin kavratılması. Özellikle OLEDler, Organik fotovoltaikler, perovskit güneş pilleri, organik ince film tranzistörler, termoelektrik cihazlar hakkında temel bilgilerin aktarılması.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Elektronikte kullanılan malzemeler için baskı (çözelti temelli işleme) yöntemlerini bilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Dönem projesi
 2. Basılabilir / giyilebilir elektronikte kullanılan aygıtların çalışma mekanizmalarını (OLED'ler, OPV'ler, perovskit güneş pilleri, OTFT'ler ve termoelektrik cihazlar) ve kullanılan moleküllerin ve kimyasını bilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Mürekkep püskürtmeli baskının temel prensiplerini ve malzemelerin basıla bilirliğini (nanomalzemeler, polimer çözeltileri) kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yazdırılabilir elektronik yöntemlerine giriş: serigrafi, mürekkep püskürtmeli baskı, fleksografi, gravür baskı. Baskı yöntemlerinin ve uygulamalarının avantajları.
2. hafta: Nano-malzemeler, çözünür moleküller ve baskı yöntemleri ile işlenen polimerler. Damlacık oluşumu ve yoğunluk, viskozite, nano malzeme boyutu ve molekül ağırlığının basılabilirliğe etkisi.
3. hafta: Mürekkep formülasyonu 1: Solvent seçimi, kenar kalınma problemi ve çözümleri. Çözücünün, yüzey geriliminin ve çözünen konsantrasyonunun film morfolojisine etkisi.
4. hafta: Mürekkep formülasyonu 2: Baskı parametreleri ve mürekkep yeterlilik testleri.
5. hafta: OLED'lerin Tarihçesi, OLED çalışma mekanizması, OLED katmanları ve malzemeleri, OLED'lerin paketlenmesi
6. hafta: OLED cihazlarının aktif katmanında kullanılan küçük moleküller ve polimerler. OLED ekranlar ve aydınlatma uygulamaları.Ödevlerin belirlenmesi
7. hafta: Termoelektrik cihazlar, devreler ve baskı yöntemlerinin diğer uygulamaları.
8. hafta: Vize Sınavı
9. hafta: Giyilebilir elektronik ve sensörlere giriş
10. hafta: Giyilebilir Sensörler ve uygulamaları
11. hafta: Giyilebilir RFID Cihazlar
12. hafta: Organik Güneş Pillerine Giriş
13. hafta: Organik Güneş Pillerinin Üretimi ve Organik Güneş Pillerinin Karakterizasyonu
14. hafta: Perovskit Güneş Pillerine Giriş
15. hafta*: Perovskit Güneş pillerindeki son trendler, proje değerlendirmesi
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes and the textbook
Önerilen kaynaklar: Organic Electronics; Materials, Manufacturing and Applicatios edited by Hagen Klauk, Wiley press
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 20
Ödev: 6 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 1
Dönem projesi: 20 1
Dönem projesi sunumu: 20 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 16 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->