ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 629 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sürdürülebilir Kaynaklardan Elde Edilen Biyopolimerler ve Uygulamaları
Ders kodu: NANO 629
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Osman EKSİK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2024, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, biyolojik olarak parçalanabilen en doğal ve sentetik polimerlerin hakkında temel bilgilerin verilmesi, üretim yöntemleri, karakterizasyon teknikleri ve uygulama alanlarının açıklanması ve biyopolimer kompozitler ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmesidir
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyopolimerlerin temel kavramları ve özellikleri, farklı biyopolimer çeşitlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olurlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Biyopolimer özelliklerinin önemini kavrayarak endüstrideki uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe kazanırlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Biyopolimer karakterizasyonu için mevcut geliştirme yöntemlerini kavranması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders içeriğine genel bakış ve polimerlere ve biyopolimerlere giriş
2. hafta: Polimerizasyon Prensipleri
3. hafta: Yaşamdaki doğal biyopolimerler ve karakteizasyonu
4. hafta: Doğal Polimerler ile ilgili temel bilgiler ve açıklamalar (fonksiyonel gruplar ve diğer doğal kaynakların kimyasal reaksiyonları)
5. hafta: Bitkisel yağlardan polimer sentezi I (epoksitlenmiş soya yağı, akrillenmiş soya yağı, yağ asitlerinin reaksiyonları, hint yağından elde edilen poliüretanlar)
6. hafta: Bitkisel yağlardan polimer sentezi II (epoksitlenmiş soya yağı, akrillenmiş soya yağı, yağ asitlerinin reaksiyonları, hint yağından elde edilen poliüretanlar)
7. hafta: Lignin esaslı polimerler (lignin kaynakları, ligninin kimyasal yapısı ve özellikleri, kompozitler, endüstriyel uygulamalar
8. hafta: Vize Sınavı
9. hafta: Selüloz ve nişasta bazlı polimerler (Selüloz ve nişasta bazlı polimerler ve kompozitler, endüstriyel uygulamalar)
10. hafta: Poli(laktik asit) sentezi ve uygulama alanları (laktik asidin yapısı, polimer sentezi ve uygulama alanları)
11. hafta: Polisakkaritlerin sentezi ve uygulama alanları (polisakkarit elde edilmesi, fonksiyonel grupları, polimer sentezi ve uygulama alanları)
12. hafta: Kitin ve kitosan esaslı polimerler (kitin ve kitosanın yapısı, doğal kaynakları, kitin ve kitosan esaslı polimerlerin sentezi ve özellikleri)
13. hafta: Öğrenci Semineri
14. hafta: Öğrenci Semineri
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, bilimsel makaleler ve “Önerilen kaynaklar” kısmında belirtilen kitaplar
Önerilen kaynaklar: Biopolymers : applications and trends, Michael Niaounakis, Oxford : Elsevier, 2015.
Biopolymers : reuse, recycling, and disposal, Michael Niaounakis, Elsevier Science, 2013
Biopolymers : biomedical and environmental applications, Kalia, Susheel, Wiley, 2011.
Biopolymer Chemistry, Olav Smidsrod, Stroker Moe, Tapir Academic Press, 2008.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13-14 35
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 3 12
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 2
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->