ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 630 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanolif Üretimi ve Uygulamaları
Ders kodu: NANO 630
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Nuray KIZILDAĞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020, Güz
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, nanolifler, özellikleri, üretim teknikleri, farklı konfigürasyona sahip nanolifler, nanoliflere fonksiyonel özellikler kazandırılması, nanolif karakterizasyonu, nanoliflerin uygulama alanları, nanoliflerin ve üretim tekniklerinin endüstrileşmesi, nanoliflerin yaygınlaşmasındaki engeller ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanoliflerin üretiminde kullanılan malzemeler ve nanoliflerin özelliklerini açıklayabilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Nanolif üretim tekniklerini açıklayabilecek, elektroeğirmenin temel prensiplerini, elektroeğirmede nanolif oluşum mekanizmasını, nanoiflerin karakterizasyon tekniklerini açıklayabilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Nanoliflerin kullanım alanlarını ve bu kullanım alanlarının gerektirdiği özellikleri açıklayabilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanobilim ve nanoteknoloji
2. hafta: Nanolifler
3. hafta: Nanolif üretim teknikleri
4. hafta: Elektroeğirme: Elektroeğirme düzeneği, elektroeğirme teorisi ve nanolif oluşumu
5. hafta: Elektroeğirme parametreleri
6. hafta: Elektroeğirme tekniğinde yapılan modifikasyonlar
7. hafta: Nanoliflere fonksiyonel özellikler kazandırılması
8. hafta: Vize
9. hafta: Nanoliflerin karakterizasyonu
10. hafta: Nanoliflerin kullanım alanları: Filtrasyon, biyomedikal uygulamalar, sensörler
11. hafta: Nanoliflerin kullanım alanları: Enerji depolama uygulamaları, takviyelendirici ve diğer uygulamalar
12. hafta: Nanoliflerin ve üretim tekniklerinin endüstriyel boyut kazanması
13. hafta: Nanolif üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasındaki engeller ve eğilimler
14. hafta: Öğrenci Semineri (Dönem projesi sunumları)
15. hafta*: Öğrenci Semineri (Dönem projesi sunumları)
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, bilimsel makaleler ve “Önerilen kaynaklar” kısmında belirtilen kitaplar
Önerilen kaynaklar: Handbook of Nanofibers, Barhoum A., Bechelany M., Makhlouf A.S.H. (eds.), Springer, 2019.
Fundamentals of Applications of Micro- and Nanofibers, Yarin A.L., Pourdeyhimi B., Ramakrishna S. (eds.), Cambridge University Press, 2014.
Synthesis and Applications of Electrospun Nanofibers, Asmatulu R., Khan W.S. (eds.), Elsevier, 2019.
Functional Nanofibers and Their Applications, Wei D. (ed.), Woodhead Publishing Limited, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 4-15 20
Ödev: 2-7 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 4 12
Dönem projesi sunumu: 1 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->