ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 631 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapısal Dönüşümlerin Kinetiği
Ders kodu: NANO 631
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin çevrelerinde kullanılan mühendislik malzemelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İtici güçleri ve bunların faz dönüşümlerinin kinetiğini nasıl etkilediğini kavramak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  3. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Homojen ve heterojen çökelmeleri ve hangi koşullar altında meydana geleceğini açıklayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Termodinamik ve kinetiğin temellerini demir-karbon sistemine uygulamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: İtici Güç Kavramı. Homojen Çekirdeklenme
2. hafta: Aşırı Soğuma ve Homojen Çekirdeklenmeye Karşı Engeller. Sıvılarda Rastgele Kümelenmeler.
Kısa Sınav I.
3. hafta: Çekirdeklenme ve Büyüme. Islatma. Ödev I.
4. hafta: Heterojen Çekirdeklenme. Heterojen Çekirdeklenme: Küresel Kapak Yaklaşımı.
Kısa Sınav II.
5. hafta: Heterojen Çekirdeklenme - Sodyum Asetat Üzerinden Gösterimi. Heterojen Çekirdeklenmede Uygulamalar
Kısa Sınav III.
6. hafta: Arasınav. Homojen ve Heterojen Çekirdeklenmede Arayüz Türleri
7. hafta: Johnson, Mehl ve Avrami (JMA) Denklemi. JMA Denklemi Kısım 1 ile Yapılan Hesaplamalar
8. hafta: JMA Denklemi Kısım 2'yi Kullanan Hesaplamalar. MA Denkleminin Uygulaması.
Kısa Sınav IV.
9. hafta: Yüksek Mukavemetli Alaşımların Geliştirilmesi. Demir-Karbon Sistemi. Ödev II.
10. hafta: Difüzyon / Difüzyonsuz Dönüşümler. Düz Karbon Ötektoid Çeliğin Isıl İşlemi
Kısa Sınav V.
11. hafta: Ötektoid Çelikte Perlit Oluşumu. Ötektoid Çeliğinde Beynit Oluşumu
Kısa Sınav VI.
12. hafta: Martenzit oluşumu. Östenit Ayrışma Ürünlerinin Isıl İşlemleri. Ödev III.
13. hafta: Ötektoid Çelik için İzotermal Dönüşüm (IT) Diyagramları. Ötektoid Dışı İzotermal Dönüşüm (BT) Diyagramları. İzotermal Dönüşüm (BT) Diyagramı.
14. hafta: Al-Cu Alaşımlarında Çökelme Sertleşmesi. Sürekli Dönüşüm (ŞNT) Diyagramları. Sinterleme.
15. hafta*: Final Öncesi Boş Hafta
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Phase Transformations and Heat Treatments of Steels 1st Edition
by Bankim Chandra Ray (Author), Rajesh Kumar Prusty (Author), Deepak Nayak (Author) Taylor Francis Group (2020)
Önerilen kaynaklar: Materials Science and Engineering: An Introduction 9th Edition
by William D. Callister Jr. (Author), David G. Rethwisch (Author) John Wiley and Sons (2014)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,9,12 10
Kısa sınav (Quiz): 2,4,5,8,10,11 10
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 5 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 25 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->