ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 615 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanofotonik
Ders kodu: NANO 615
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi S. Çiğdem YORULMAZ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017-2018, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Kuvantum mechanics, Elektromanyetik Teori, Optik, Yarıiletken Fiziği
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı ışık ve maddenin nanoyapılardaki etkileşimi hakkında katılımcıların temel bilgi edinmesi ve öğrencileri çok aktif ve yeni bir alan olan nanofotonik ile ilgili yayınları kolayca anlayabilecek seviyeye çıkarmaktır. Ders içeriği başlıca şu konulardan oluşur: Işığın sınırlandırılması ve ilerlemesi, kuantum noktalar, fotonik kristaller, uygulamalar, plazmoniğin temelleri, plazmonik aygıtlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bu dersi tamamlayan bir öğrenci, nanofotonik hakkında temel bilgileri edinecektir. Bu alanda yapılan çalışmaları rahatlıkla anlayabilecektir. Nanophotonik alanında akademik çalışmalar yürütebilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  6. Ulusal ve Uluslararası güvenliğe tehdit oluşturan KBRN risklerinin azaltılması için stratejiler ve /veya ürünler geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Bu konuda yapılan çalışmaları rahatlıkla anlayabilecektir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Bu alanda bilimsel çalışmalar yapabilecektir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Işın Optiği
2. hafta: Işın optiği, Ödev 1
3. hafta: Dalga optiği
4. hafta: Dalga optiği, Ödev 2
5. hafta: Fourier Optiği
6. hafta: Fourier Optiği, Ödev 3
7. hafta: Elektromanyetik Optiği
8. hafta: Elektromanyetik Optiği, Ödev 4
9. hafta: Rezonatör Optiği
10. hafta: Rezonatör Optiği, Ödev5 , Vize sınavı
11. hafta: Yarıiletkenler Optiği
12. hafta: Yarıiletkenler Optiği, Ödev 6
13. hafta: Fotonik Kristal Optiği
14. hafta: Fotonik Kristal Optiği, Ödev 7
15. hafta*: Plazmonik
16. hafta*: Plazmonik, Ödev 8
Ders kitapları ve materyaller: Fundamentals of Photonics Photonics B.E.A.SAleh, M. C. Teich
Önerilen kaynaklar: Any Semiconductor physics textbook and optics textbook
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 1 Midterm 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: Homeworks 50
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: Final exam 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 4 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 16
Ödev: 1 16
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 1 2
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->