ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 623 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilimsel Yazım ve Teknik İletişim Becerileri
Ders kodu: NANO 623
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, öğrencilerin İngilizce yapacakları bilimsel yazım ve teknik konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Dersin ana odağı, bilimsel öneri ve tezin yanı sıra etkileyici makale, teknik rapor yazım tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, sunum ve poster hazırlama için gerekli görsel kaynakları ve teknikleri kullanmak ve dinleyici önünde anlatımı en iyi şekilde yapabilmeyi göstermektir. Nanoteknoloji ile ilişikli konuşabilme, ikna edebilme ve savunma için gerekli bilimsel terminoloji ve teknik İngilizce altyapısı uygulamalı olarak verilecektir. EndNote, ChemDraw vb. dijital araçların kullanımı gösterilecektir. Nanoteknoloji alanında yayınlanmış makale, derleme ve sunum örnekleri ders boyunca incelenecektir. Hazırlanan atölye çalışmaları ile öğrencilerin derse etkin katılımı amaçlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bilimsel yazı için gerekli olan söz bilime ait efektif yapıları, grameri ve ilke kuralları hakkında bilgi ve birikimi arttırır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  5. Öğrenme Yetkinliği
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  10. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  11. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Dönem projesi
 2. Bilimsel verileri yazmak, okumak ve sunmak için gerekli olan analitik düşünce yeteneğini ve İngilizce okuma becerilerini geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve KBRN savunmasında uygulamak
  2. BECERİ
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Tabii veya insan eliyle üretilmiş KBRN tehditlerinin risklerini değerlendirebilmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  9. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Nanoteknoloji alan konularını İngilizce yazma ve konuşma için gerekli dijital medya araçlarını ve programlarını etkin kullanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  3. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  4. Öğrenme Yetkinliği
  5. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  6. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 4. Teknik fikirleri ifade etmek, tartışmak, ikna etmek ve teknik verileri sunmak için İngilizce iletişim becerilerini geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  2. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanoteknoloji Alanındaki Makale ve Derlemeleri Okuma, Anlama ve Özetleme
2. hafta: Etkili Makale ve Derlemeleri Yazma için Gerekli Teknikler ve Nanoteknoloji Alanında Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makale Okumaları
3. hafta: Nanoteknoloji Alanındaki Etkili Makale ve Derlemeleri Yazma için Görselden Faydalanma ve Karşılaştırma Teknikleri (1. Ödev)
4. hafta: Yayına Yönelik Dijital Araçlar – EndNote, ChemDraw ve Plejirizm Engelleyici Programlar
5. hafta: Teknik İngilizcenin Kullanımı: Nanobilimde Terminoloji (2. Ödev)
6. hafta: Atölye Çalışması I – Yazım Becerileri için Öğrenci Yazımlarının Değerlendirilmesi
7. hafta: Etkili Münazara ve Bilimsel İletişimde Etkin Sözbilim Yapıları
8. hafta: Dinleyici Karşısında Konuşma: Yapılması ve Yapılmaması Gerekilenler (3. Ödev)
9. hafta: Atölye Çalışması II – Nanobilim Alanındaki Konularda Münazara Çalışmaları
10. hafta: Etkin Teknik Sözlü Sunum Teknikleri
11. hafta: Etkin Teknik Sözlü Sunum Dijital Araçları ve Örneklerin Değerlendirilmesi (3. Ödev)
12. hafta: Atölye Çalışması III – Nanoteknoloji Alan Konularında Öğrenci Sözlü Sunumları
13. hafta: Atölye Çalışması III – Nanoteknoloji Alan Konularında Öğrenci Sözlü Sunumları (devam)
14. hafta: Atölye Çalışması III – Nanoteknoloji Alan Konularında Öğrenci Sözlü Sunumları (devam)
15. hafta*: Genel değerlendirme
16. hafta*: Üniversitenin Final Haftası
Ders kitapları ve materyaller: İlgili derleme makaleler, derlemeler ve kitap bölümleri (Öğretim Üyesi tarafından elektronik kopyalar halinde öğrencilere iletilecek.)
Önerilen kaynaklar: 1. Writing Scientific Research Articles (Margaret Cargill, Patrick O’Connor)
2. Writing for Science (Robert Goldbort)
3. The Craft of Scientific Communication (Joseph E. Harmon, Alan G. Gross)
4. Technical Presentation Skills (Steve Mandel)
5. Designing Science Presentations (Matt Carter)
6. Grammar Books in English
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 1-14 10
Proje: 14 40
Ödev: 3, 5, 8, 11 10
Kısa sınav (Quiz): 6, 9, 12, 13, 14 40
Final sınavı: 0 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 8 5
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 3 10
Dönem projesi sunumu: 15 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->