ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 624 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Taramalı Elektron Mikroskobu
Ders kodu: NANO 624
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖNLER
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2019, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Taramalı elektron mikroskobu kursu sırasında, öğrenciler ders, gösteri ve uygulamalı katılım yoluyla SEM ve EDS cihazlarının nasıl kurulacağını ve kullanılacağını öğrenirler. Bu SEM eğitimi, SEM ve EDS'ye yeni başlayan öğrenciler için bir temel sağlar. Ders sonunda önceden deneyime sahip olmayan öğrenciler, ikincil elektron (SE) ve backscatter elektron (BE) mikrograflarını elde edebilmekte ve EDS kalitatif ve kantitatif analizini yapabilmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. SEM'in esaslarına özlü ve erişilebilir bir giriş sağlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  6. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
 2. enstrümantasyon, görüntüleme ve örnek hazırlama tekniklerinde son gelişmelere dikkat çekmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  5. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  3. Seminer/sunum
 3. farklı temellere sahip profesyonellere hitap eden çeşitli uygulamalardan çizilmiş örnekler sunar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  2. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Işığın temel özellikleri ve mikroskopi
2. hafta: Işığın dairesel açıklıklardan geçerken kırınımı
3. hafta: Çözünürlük ve karşıtlık
4. hafta: Elektron kolonu ve elektron tabancası
5. hafta: Manyetik Lensler
6. hafta: Elektronların optik davranışları
7. hafta: Lens hataları
8. hafta: Elektron numune etkileşimleri
9. hafta: İkincil elektronlar ile görüntüleme
10. hafta: Parıldama Dedektörleri
11. hafta: Geri saçılan elektronlar ile görüntüleme
12. hafta: Katı hal dedektörleri
13. hafta: Enerji Dağılımlı Spektroskopi

14. hafta: Görüntü İşleme
15. hafta*: Görüntü yorumlama
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis
Third Edition
Authors: Goldstein, J., Newbury, D.E., Joy, D.C., Lyman, C.E., Echlin, P., Lifshin, E., Sawyer, L., Michael, J.R.
Önerilen kaynaklar: A Beginners' Guide to Scanning Electron Microscopy
Authors: Ul-Hamid, Anwar
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 3-15 20
Ödev: 3,5,7,9,11 20
Kısa sınav (Quiz): 2,4,6,8,10,12 20
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 5
Dönem projesi: 30 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 6
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 40 1
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->