ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( NANO 625 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanobiyomalzemeler
Ders kodu: NANO 625
Öğretim üyesi: Doç. Dr. İsrafil KÜÇÜK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: NA
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, nanomalzemelerin biyomalzeme olarak kullanılması hakkında bilgi edinilmesi, bu malzemelerin incelenmesinde kullanılan tekniklerin öğrenilmesi ve günümüzde geliştirilen nanobiyomalzemeler için varolan özel karakterizasyon tekniklerinin incelenmesi ve ileri mühendislik teknikleri ile geliştirilen nanobiyomalzemelerin sağlık alanında kullanımları hakkında bilgi verilmesidir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Öğrenciler aşağıda yeralan yetilere sahip olacaklar: Nanobiyomalzemeler hakkında kapsamlı olarak bilgi edinilmesi ve nanobiyomalzemelerin yapısal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve bu özellikler ile biyolojik ortamın birbiri ile ilişkilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek,
  4. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
  5. Geliştirme (ÜrGe) ve Araştırma-Geliştirme (ArGe) süreçlerinde aktif rol alabilmek
  6. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  7. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  8. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  9. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  10. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  11. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  12. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  13. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  14. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
  15. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  16. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  17. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
  4. Seminer/sunum
 2. Öğrenciler aşağıda yeralan yetilere sahip olacaklar: Bu konuda (Nanobiyomalzemeler) yapılan çalışmaları rahatlıkla anlayabilecektir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek,
  4. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
  5. Geliştirme (ÜrGe) ve Araştırma-Geliştirme (ArGe) süreçlerinde aktif rol alabilmek
  6. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  7. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  8. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  9. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  10. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  11. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  12. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  13. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  14. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
  15. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  16. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  17. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
  4. Seminer/sunum
 3. Öğrenciler aşağıda yeralan yetilere sahip olacaklar: Bu alanda (Nanobiyomalzemeler) bilimsel çalışmalar yapabilecektir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
  2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak
  3. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek,
  4. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
  5. Geliştirme (ÜrGe) ve Araştırma-Geliştirme (ArGe) süreçlerinde aktif rol alabilmek
  6. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak
  7. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  8. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  9. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  10. değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  11. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  12. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
  13. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  14. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
  15. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  16. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  17. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
  4. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanobiyoteknoloji ve nanobiyomalzemelere giriş 1.a. Tarihsel gelişim 1.b. Tanımlanması ve sınıflandırılmaları 1.c. Günümüzdeki önemi ve karşılaşılan problemler
2. hafta: Biyouyumluluk kavramı ve önemi
3. hafta: Metalik nanobiyomalzemeler
4. hafta: Nanobiyo seramik malzemeler
5. hafta: Nanobiyo polimerik malzemeler
6. hafta: Nanobiyomalzeme olarak kompozitler
7. hafta: Nanobiyomalzemelerin üretiminde kullanılan yöntemler
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Nanobiyomalzemelerin karakterizasyonu - X-ışını difraksiyonu yöntemi b. Optik mikroskobi ve CLSM yöntemleri
10. hafta: Nanobiyomalzemelerin karakterizasyonu - İleri elektron mikroskopları (SEM, TEM, SPM, STEM, AFM vb.) yöntemleri
11. hafta: Nanobiyomalzemelerin karakterizasyonu - Infrared ve Raman spektroskopisi yöntemleri
12. hafta: Kısa Sınav
13. hafta: Nanobiyomalzemelerin doku mühendisliği alanındaki uygulamaları – Doğal, biyobozunur ve biyobozunur olmayan polimerler
14. hafta: Hidrojeller ve yapay doku üretimi alanındaki uygulamaları
15. hafta*: Öğrenci sunumları
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Yi, Dong Kee, and Georgia C. Papaefthymiou, eds. Nanobiomaterials: Development and Applications. CRC Press, 2013.

2. Sitharaman, Balaji, ed. Nanobiomaterials handbook. CRC Press, 2011.
Önerilen kaynaklar: .• https://nano.nature.com/

• Roger Narayan, Nanobiomaterials-Nanostructured Materials for Biomedical Applications, 2017.

• Vasıf Hasırcı, Nanobiomaterials: a review of the existing science and technology, and new approaches, J Biomater Sci Polym Ed. 2006;17(11):1241-68.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 15 25
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): 12 5
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2.5 2
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 1.5 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 4
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 7 4
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->