ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 541 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nümerik Çözüm Yöntemleri ve Programlama
Ders kodu: JFM 541
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersi ile öğrenciye jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında karşılaşabileceği teknik problemleri programlama yoluyla çözebilme bilgi ve becerisine kazandırılacak olup, yazılım algoritması geliştirme becerilerini kazandırılacaktır. C++ programlama dili yanında MATLAB yazılımı kullanarak jeodezik problemler için çözüm algoritmaları geliştirmede öğretilecektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında karşılaşabileceği teknik problemleri programlama yoluyla çözebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Algoritma geliştirme becerisi kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mühendislik problemlerinin çözümünde C++ programlama dili ve MATLAB yazılımı kullanabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: C programlama dili hakkında genel bilgi
2. hafta: C ve C++ progranlama dilleri arasındaki ilişki ve benzerlikler
3. hafta: C++ programlama giriş ve örnek çözümlemeler
4. hafta: C++ ile dosya türüne göre okutma ve yazdırma yapma işlemleri, Ödev-1
5. hafta: Ekranda görüntüleme yapmak için gerekli komutlar ve grafiklerle ilgili örnek uygulama, Eş yükselti eğrili haritalara ait yükseklik verilerinin bilgisayarda okutulması
6. hafta: Eş yükselti eğrisi verilerinde sayısal yükseklik modelinin oluşturulması, C++ dışında hangi paket yazılımlarla yüzey oluşturma ve modelleme çalışması yapılabileceği
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: 3-boyutlu arazi modellerinin bilgisayar programlarıyla okutulup analiznin yapılması, yön,eğim ve bakı haritalarının oluşturulması
9. hafta: Arazi profillerinin oluşturulması ve raster görüntüler için yarma/dolgu hesabı için program yazma
10. hafta: Doğru basitleştirme ve genelleştirme teorisinin anlatılması, kullanılan metot ve yaklaşımlar (N. metod, bantlama, Douglas-Peucker vb. algoritmalar), Ödev-2
11. hafta: Vektörel veri okutulması, çizdirilmesi ve analizler (network ve mesafe analizleri)
12. hafta: Uydu görüntülerinin bilgisayarda okutulması ve görüntülenmesi. Matlab yazılımın tanaıtılması, temel fonksiyonlar
13. hafta: Filtreleme, zoomlama ve çeşitli görüntü iyileştirme operasyonlarının programlarla gerçekleştirilmesi.
14. hafta: Matlab programı ile 2 ve 3 boyutlu görüntüleme ve analizlerin yapılması.
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Worboys, M.F., 1995, GIS: a computing perspective, Taylor & Francis, New York.
Burrough, P.A., 1986, Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Oxford University Press, Oxford.
Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Trabzon.
Gregory, K., Walnum, C. and Kimmel, P., 1996, Using Visual C++ 4.2, Que corporation, Indianapolis.
Schildt, H., 1994, C++ from the Ground Up, Osborne McGraw-Hill, New York.
Schildt, H., 1994, C++: The Complete Reference, Second Edition, Osborne McGraw-Hill, New York.
Woodford, C. and Phillips, C., 1997, Numerical Methods with Worked Examples, Chapman & Hall, New York.
Burger, P. and Gillies, D., 1989, Interactive Computer Graphics: Functional, Procedural and Device-Level Methods, Addison-Wesley, London.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,10 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 14
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->