ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( JFM 551 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Coğrafi Veritabanı Yönetimi
Ders kodu: JFM 551
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: CBS’nin temel bileşeni olan coğrafi veritabanları, farklı kaynaklardan gelen veri setlerinin karar vericilere yönelik bilgi sağlamada etkin yönetimini mümkün kılmaktadır. Bu ders kapsamında, CBS uygulama ihtiyaçlarına göre coğrafi veritabanı tasarlanması, kurulması ve yönetilmesidir. Coğrafi veritabanı gelişimine yönelik bilişim kaynaklarının tespiti ve kullanımı, coğrafi bilgi ile ilgili veri tabanı ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar hakkında kavram ve teknolojilerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Veritabanı kavramlarını anlar, veritabanı prensipleri ve modellerini yorumlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Uygulama ihtiyacına göre bilgi sisteminin tasarımı için gereksinim analizi yapar, nesneye yönelik ve ilişkisel özellikle coğrafi veritabanı tasarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Ölçme Tekniği, GPS, Uzaktan Algılama, Fotogrametri ve saha çalışması ile farklı kaynaklardan elde edilen verileri bütünleştirerek coğrafi veritabanı kurar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. CBS ortamında detayların geometrisi, öznitelikleri, ilişkileri, topoloji ve diğer özelliklerini nasıl tanımlayacağını anlar, herhangi CBS yazılımı ortamında uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 5. Coğrafi veritabanı kurar, uygulama ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yönetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. GIS, uzaktan algılama, ölçümleme ve planlama ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek
  3. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Coğrafi bilgi teknolojilerinde mevcut durum
2. hafta: Coğrafi veritabanı kavramlarına giriş
3. hafta: Veritabanı çalışma prensipleri ve mimarisi
4. hafta: İlişkisel ve Nesneye-yönelik veritabanı modelleri ile detay tipi, geometrisi, öznitelikleri, öznitelik ve topolojik ilişkileri ve özelliklerin tanımlanması
5. hafta: Varlık-İlişki (Vİ) ve Tekil Modelleme Dili (UML) veri(tabanı) modeli şemaları
6. hafta: Coğrafi veritabanı sistemleri and yapısı- ArcGDB, PostGIS, vb.
7. hafta: Coğrafi veritabanında veri girişi, yönetimi ve sorgulanmasında SQL yordamlarının kullanımı
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: CBS uygulama alanında kullanıcı veri gereksiniminin analizi
10. hafta: CBS uygulama alanında coğrafi veritabanı tasarımı
11. hafta: CBS uygulama alanında coğrafi veritabanı kurulması ve yönetimi
12. hafta: Çok kullanıcılı coğrafi veritabanı ortamında proje yönetimi
13. hafta: Ağ / web tabanlı coğrafi veritabanı sistemleri
14. hafta: Coğrafi veri ambarları ve portalları ile veri paylaşımı
15. hafta*: Coğrafi veritabanı sistemlerinin gelecek eğilimleri ve Bulut CBS
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: ders slaytları ve notları / course slides and textbooks (hazırlayan / prepared by: A.C. Aydınoğlu)
Önerilen kaynaklar: - Yeung, K.W. and Hall, G.B., 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management, Springer, ISBN 10-1-4020-5393-2
- ISO 19109- Application Schema Language, ISO/TC211 Standard.
- ISO 19110- Feature Cataloguing, ISO/TC211 Standard.
- Butler, J.A., 2008. Designing Geodatabases, Esri Press, ISBN 978-1-58948-164-0.
- Manolopoulos, Y., Papadopoulos, A.N. and Vassilakopoulos, M., 2005. Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends, Idea Group Publishing, ISBN 1-59140-387-1.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 12
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 2
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->