ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KMB 626 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Polimerizasyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı
Ders kodu: KMB 626
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN-YÜCEDAĞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018-2019, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, polimerizasyon kinetiği ve reaktör tasarımının temellerine, başlıca sentetik polimerizasyon yöntemlerini (basamaklı, katılma ve kontrollü / yaşayan polimerizasyon mekanizmaları), polimerizasyon karakterizasyon ve reaksiyon izleme araçlarını, polimerizasyon reaktörlerinin matematik modellenmesini, tasarımını ve kontrolünü içeren bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Polimerizasyon reaksiyonlarının, mekanizmalarını ve kinetiklerini açıklayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 2. NMR, GPC/SEC tekniklerini ve spektroskopik metotları kullanarak polimerleri analiz edebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Polimerizasyon reaktörlerinin izlenmesi için uygun metotlar seçebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 4. Bir prosesi analiz ederek matematiksel modelini çıkarabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
  2. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  4. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 5. Öğrendiği kinetik mekanizmaları ve karakterizasyon metotlarını değerlendirerek belirli bir proses için kontrollü bir reaktör tasarlayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
  2. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  4. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 6. Bir proje kapsamında aynı disiplinde bir takım üyesi olarak çalışabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Polimerizasyon reaksiyonlarına giriş.
2. hafta: Polimerizasyon reaksiyonları ve kinetiği: serbest radikal polimerizasyonu.
3. hafta: Polimerizasyon reaksiyonları ve kinetiği: serbest radikal polimerizasyonu (devamı), kondenzasyon polimerizasyonu.
4. hafta: Polimerizasyon reaksiyonları ve kinetiği: kondenzasyon polimerizasyonu (devamı).
5. hafta: Vinil monomerlerinin kontrollü/yaşayan polimerizasyon metotları: yaşayan anyonik, yaşayan katyonik ve koordinasyon-katılma.
6. hafta: Vinil monomerlerinin kontrollü/yaşayan polimerizasyon metotları: kontrollü radikal polimerizasyonu.
7. hafta: Polimer karakterizasyonu ve görüntüleme metotları: polimer karakeristiği ve spektroskopik metotlar.
8. hafta: Arasınav
9. hafta: Polimer karakterizasyonu ve görüntüleme metotları: kalorimetri, iletkenlik, yoğunluk ve reoloji ölçümleri.
10. hafta: GPC/SEC metodu ile makromoleküler özelliklerin belirlenmesi.
11. hafta: Polimerizasyon reaksiyonlarının otomatik sürekli çevrimiçi izlenmesi.
12. hafta: Polimerizasyon reaktörlerinin matematiksel modellenmesi.
13. hafta: Polimerizasyon reaktörlerinin tasarımı ve kontrolü.
14. hafta: Proje sunumları.
15. hafta*: ---
16. hafta*: Final.
Ders kitapları ve materyaller: W. F. Reed, & A. M. Alb. (2014). Monitoring Polymerization Reactions: From Fundamentals to Applications, New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-91738-1.
Önerilen kaynaklar: T. Meyer & J. Keurentjes (2005). Handbook of Polymer Reaction Engineering, Weinheim: John Wiley & Sons. ISBN: 978-3-527-31014-2.
C. McGreavy. (1994). Polymer Reactor Engineering, 1st edition, Springer. ISBN: 978-94-010-4583-4.
G. Odian. (2004). Principles of Polymerization, 4th Edition, New York: John Wiley & Sons. ISBN: 0-471-27400
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 15
Ödev: 3-13 15
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 5
Dönem projesi: 8 5
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->