ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAK 618 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mikrosistemlerin Tasarımı
Ders kodu: MAK 618
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖNLER
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, mikrosistemlerdeki temel algılama / eyleme mekanizmalarının teori ve ilkelerini tanıtmayı ve öğrencilere mühendislik bilgisinin mikrosistemlerin tasarım aşamasında nasıl uygulanabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mikro-imalatın temellerini anlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Yaygın mikrosistemlerin teorisini ve çalışma prensiplerini anlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  4. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Mühendislik ilkelerini kullanarak yaygın kullanılan mikrosistemleri tasarlayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Makine Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Dinamik sistemlerin modelleme, simulasyon ve tasarımını yapmak
  4. İleri düzey mühendislik uygulamasında modern teknik, beceri ve ekipmandan faydalanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Mikrosistemlere giriş, tarih ve eğilimler
2. hafta: Mikro-imalat'ın temelleri
Ödev 1
3. hafta: Islak ve kuru dağlama
4. hafta: Yüzey mikroişleme, mikro-imalat proses akışı
Ödev 2
5. hafta: Mikrosistem mekaniği: Elastisite ve eğintiler
6. hafta: Tabaka eğilmesi, basınç algılama
Ödev 3
7. hafta: Piezorezistif sensörlerin ilkeleri
8. hafta: Piezoelektrik algılama ve eyleme
Ara Sınav
9. hafta: Kapasitif algılama
10. hafta: Elektrostatik kuvvet
Ödev 4
11. hafta: Mekanik dinamik
12. hafta: Sönümleme ve gürültü
Ödev 5
13. hafta: Termal algılama ve eyleme
14. hafta: Polimer mikrosistemler ve mikro akışkanlar
15. hafta*: --
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Microsystem Design, Stephen D. Senturia, Springer
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,10,12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->