ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 550 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı
Ders kodu: DYB 550
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: DYB537
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Betonarme yapılar Türkiye’de ve dünyanin birçok bölgesinde en yaygın olarak kullanılan taşıyıcı sistemlerdir. Betonarme yapılar, deprem yönetmeliklerine uygun tasarlandıklarında oldukça sünek davranabilirler ve şiddetli depremleri belirli bir güvenlikle yıkılmadan ve can kaybına sebep olmadan atlatabilirler. Bu dersin amacı, betonarme yapıların şiddetli deprem hareketlerine maruz kalması durumunda yeterli süneklik gösterecek şekilde tasarlanması ve detaylandırılmasıdır. Derste, binalarda ve köprülerde betonarme elemanların ve taşıyıcı sistemlerin analizi ve tasarımı bu tür sistemlerin deprem davranışı ve depreme dayanıklı tasarım kuralları konusu üzerinde durularak anlatılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 2. Betonarme Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Sistemleri Tanıma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Betonarme Çerçeve ve Perde Duvar Tasarımı Yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 4. Betonarme Yüksek Binaların Tasarımını Yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 5. Temel Tasarımı Yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 6. Köprüler İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kurallarını Tanıma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Betonarme Yapılar
2. hafta: Gözden Geçirme: Yük ve Mukavemet Tasarımı Kuralları
3. hafta: Gözden Geçirme: Betonarme Elemanların Tasarımı (Kiriş, Kolon, Döşeme)
4. hafta: Yükler (Ölü, Hareketli, Rüzgar, Deprem)
5. hafta: Malzeme Olarak Beton ve Kuşatılmış Beton
6. hafta: Betonda Aderans, Ankraj ve Kenetlenme Boyu
7. hafta: Betonarme Eleman ve Yapısal Sistemlerde Burulma
8. hafta: Betonarme Yapıların Geçmiş Depremlerdeki Performansları, Betonarme Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Sistemler
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Betonarme Yapılar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları
11. hafta: Betonarme Çerçeve Tasarımı
12. hafta: Perde Duvar Tasarımı
13. hafta: Diyafram Tasarımı
14. hafta: Betonarme Yüksek Binaların Tasarımı
15. hafta*: Temel Tasarımı , Köprüler İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kurallar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Design of Concrete Structures, A. Nilson, D. Darwin, C. Dolan, McGraw Hill.
Önerilen kaynaklar: 1. ASCE/SEI 7-10, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 2010.
2. Türk Deprem Yönetmeliği, 2007.
3. TS500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
4. ACI 318, Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 2,4,6,8,10,12 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->