ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KİM 725 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Nanomalzemeler Kimyası
Ders kodu: KİM 725
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Elif OKUTAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, nanoteknoloji alanıyla alakalı temel bilgileri vermek, nanomalzemelerin sentez metodlarını, fonksiyonlandırma yöntemlerini ve uygulama alanlarını incelemektir. Bu derste nanomalzemelerin karakterizasyonunda kullanılan tekniklerin ve bu tekniklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Nanoteknolojinin temel bilgilerini kavrayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Nanoteknolojide kullanılan analiz teknikleri uygulayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  4. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. İlgili literatüre ulaşabilir ve ihtiyaçları için kullanabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Orjinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  8. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  9. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Nanomalzemelerin kullanıldığı disiplinleri ve endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Kimya kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Nanoteknolojinin tanımı ve tarihçesi
2. hafta: Nano için gerekli teknolojiler
3. hafta: Karbonun yapısı, Doğal ve sentetik karbon allotropları
4. hafta: Fullerenler ve türevleri
5. hafta: Fullerenlerin kimyası ve uygulama alanları
6. hafta: Karbon Nanotüpler, yapıları ve özellikleri
7. hafta: Karbon Nanotüplerin Kimyası ve uygulama alanları
8. hafta: Vize-Nanofabrikasyon
9. hafta: Grafen ve Benzeri Malzemeler_ yapıları ve özellikleri
10. hafta: Grafen ve Benzeri Malzemeler_Kimyası ve uygulama alanları
11. hafta: inorganik nanomalzemeler, nanokompozitler
12. hafta: nanoteknolojide kullanılan analiz sistemleri-Geçirimli Elektron Mikroskobisi, Taramalı Elektron Mikroskobu ve Enerji Dispersif X-Işını Spektrometrisi
13. hafta: nanoteknolojide kullanılan analiz sistemleri-Raman, X-ışını ve Optik Karakterizasyon
14. hafta: Proje, Sunum/Seminer
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: There is no textbook for this course. All reading material will be posted to a class website for download.
Önerilen kaynaklar: Nanotechnology: An Introduction, Jeremy Ramsden, Elsevier
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 15
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 9
Dönem projesi: 3 7
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 6
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 6
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->