ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( KİM 775 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Diyagnostik ve Biyosensör Teknolojileri
Ders kodu: KİM 775
Öğretim üyesi: Dr. Yıldız ULUDAĞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders hızla büyüyen ve gelişen bir alan olan moleküler diyagnostik ve biyosensör teknolojileri konularında öğrencilere temel bilgiler kazandırmayı hedeflemektedir. Derste optik, piezoelektrik ve elektrokimyasal sensor teknolojileri anlatılacaktır. Ayrıca laboratuvar testleri ile hasta başı test cihazları metodolojileri ve teknikleri karşılaştırılarak, öğrencilerin moleküler diyagnostik ve biyosensörler konusunun geleceği hakkinda iyi bir temel bilgiye sahip amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyosensörler için nanoteknoloji uygulamalarını tanımak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Stratejik, politik ve pratik planları oluşturup çalışmasındaki sonuçlarını değerlendirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 2. Sensör çipleri geliştirilmesi ve yüzey kimyası konularını kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Stratejik, politik ve pratik planları oluşturup çalışmasındaki sonuçlarını değerlendirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Protein, DNA, bakteri ve virüs biyo-algılayıcı tanı testleri ve klinik uygulamalar konularında bilgi edinmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Stratejik, politik ve pratik planları oluşturup çalışmasındaki sonuçlarını değerlendirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 4. Biyosensörler için nanoteknoloji uygulamalarını kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Stratejik, politik ve pratik planları oluşturup çalışmasındaki sonuçlarını değerlendirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Moleküler diyagnostik ve biyosensor teknolojilerine giriş ve tarihçesi


2. hafta: Moleküler diyagnostik teknolojileri
3. hafta: Yeni nesil moleküler diyagnostik teknolojileri
4. hafta: Biyosensör cihaz komponentleri ve geliştirilmesi için gereken çalışma disiplinleri
5. hafta: Sensör sinyali dönüştürücü teknolojileri (elektrokimyasal) I
6. hafta: 6 Sensör sinyali dönüştürücü teknolojileri (piezoelektrik) II
7. hafta: Sensör sinyali dönüştürücü teknolojileri (optik) III
8. hafta: Biyosensor dizaynı ve fabrikasyonu
9. hafta: Biyosensor uygulamaları (gıda, çevre, savunma, sağlık) I
10. hafta: Biyosensor uygulamaları (gıda, çevre, savunma, sağlık) II
11. hafta: Moleküler Diyagnostik ve Biyosensör teknolojileri ticari ürünleri
12. hafta: Moleküler Diyagnostik ve Biyosensör teknolojilerinin geleceği I
13. hafta: Moleküler Diyagnostik ve Biyosensör teknolojilerinin geleceği II
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: Proje sunumları
16. hafta*: Genel değerlendirme
Ders kitapları ve materyaller: -
Önerilen kaynaklar: • Biosensors : an introduction / Brian R. Eggins. Eggins, Brian R.; R857.B54 E35 1996.
• Nanomaterials for biosensors, 8. cilt; Yazar: Challa S. S. R. Kumar, Wiley, 2007.
• Biosensors in Food Processing, Safety, and Quality Control; Yazar: Mehmet Mutlu.
• Biosensors-Emerging Materials and Applications Edited by Pier Andrea Serra.
• Analytical Electrochemistry, Joseph Wang.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): - 0
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14,15 60
Ödev: 3,9 ,12 40
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: - 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 14
Dönem projesi: 10 4
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->