ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( FİZ 529 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bilgisayar Temelli Ölçme ve Kontrol: Labview
Ders kodu: FİZ 529
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serkan BÜYÜKKÖSE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2016, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Var
Dersin amacı: Öğrencilerin gerçekleştirdikleri lisansüstü tez çalışmalarında gerekli olabilecek bilgisayar kontrollü deneyleri yapabilmelerini, veri toplamalarını ve bu verileri analiz etmelerini sağlayacak Labview uygulamaları geliştirme yetisi kazandırmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Orta düzeyde genel amaçlı sanal enstrümantasyon (ölçme ve kontrol) uygulamaları geliştirme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. GPIB arayüzü kullanarak elektronik ölçüm cihazlarını kontrol etme ve eş zamanlı veri toplama.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  3. Tez çalışmaları çin gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
 3. Veri analizi için sanal enstrümantasyon uygulamaları geliştirme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Programlama örnekleri, Araç Paleti, Kontrol Paleti, Fonksiyon Paleti, Veri Tipleri, Çevirim, Gösterge/Kontrol/Sabit oluşturma.
2. hafta: Temel Programlama: Göstergeler, Kontroller, Matematik İşlemleri, Mantık Yapılar, Diziler, Karakter Dizileri.
3. hafta: Yapılar: Karşılaştırma Yapıları, Durum Yapıları, Sıra Yapıları, Yerel Değişkenler, Kısa Sınav.
4. hafta: Döngüler: For Döngüsü, While Döngüsü, Kayan Yazmaçlar, Endeksleme
5. hafta: Kümeler: Diziler (devam), Matrisler, Halkalar, Kümeler, Birleştirme/Ayrıştırma.
6. hafta: Hata Ayıklama ve Alt Sanal Enstrümanlar: Ölçüm Ucu, Kesme Noktaları, Adımlama, Vurgulama Yürütmesi, Modüler Programlama, Kısa Sınav.
7. hafta: İleri Konular: Karakter Dizileri, Karşılaştırma Yapıları ve Veri Tipleri, Dönem Ortası Projesinin Seçimi (öğrencinin araştırma alanı ile ilgili).
8. hafta: Veri Giriş/Çıkışı: Dosyadan Okuma ve Dosyaya Yazma, Dosya Konumu, Veri Alma, Çizelgeleme, Grafik oluşturma.
9. hafta: Dönem Ortası Projelerinin Sunumları: Her bir uygulama birlikte tartışılıp tüm öğrencilerden gelen katkılarla iyileştirilecektir
10. hafta: Veri Toplama (VT): Donanımla bağlantı kurma, VT sanal enstrümanları, GPIB arayüzü, GPIB yoluyla ölçüm cihazları ile iletişim kurma alıştırmaları.
11. hafta: Zamanlama: Zamanlama Fonksiyonları, Zamanlı döngüler, Olay Yapıları, Kısa Sınav.
12. hafta: Dalga Yapıları: Sinyal Üretme/İşleme, Dalga Yapısı Çeşitleri, Dinamik Veri.
13. hafta: VT (devam) ve Ön Panel: VT için Örnek Uygulamalar, Yapım, Kutular, Dekorasyon, Sanal Enstrüman Özellikleri, Sekmeler.
14. hafta: VT (continue) ve Özellik Düğümleri: VT için Örnek Uygulamalar, Kısa Sınav.
15. hafta*: Dönem Sonu Proje Sunumları: Gerçek Laboratuvar Uygulamasi (öğrencinin araştırma alanı ile ilgili). Konu ilk 4 hafta içerisinde seilmiş olamalı
16. hafta*: Dönem Sonu Proje Sunumları: Gerçek Laboratuvar Uygulamasi (öğrencinin araştırma alanı ile ilgili). Konu ilk 4 hafta içerisinde seilmiş olmalı
Ders kitapları ve materyaller: LabVIEW User Manual, published by National Instruments, April 2003 Edition.
Önerilen kaynaklar: LabVIEW for everyone: graphical programming made easy and fun/ Jeffrey Travis, James Kring. -3rd edition, published by Prentice Hall, 2007.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 9. hafta 30
Proje: 16. hafta 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 3, 6, 11, 14. hafta 20
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 10
Ders dışı bireysel çalışma: 7 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 6
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 14 2
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->