ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MAT 621 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kafes Kuramı
Ders kodu: MAT 621
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mustafa AKKURT
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2016-2017, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı sıralı kümeleri ve kafe kuramını tanıtmak ve bu kuramın matematiğin diğer dallarında, örneğin: Cebir,sayılar kuramı ve grup kuramında ne kadar kullanışlı olduğunu ve ayrıca matematik dışındaki dallarda ki önemini vurgulamak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sıralı kümeler ve diagramları; sıralı kümeler arasındaki tasvirler; maksimal ve minimal eleman ve yeni sıralı küme inşa etmeyi öğrenme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Sıralı kümelerin kafesleri; tam kafes; zincir şartı ve tamlığı öğrenme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  6. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Altkafes; kafes homomorfizims; ve kafeslerin cebirsel yapı gibi incelenmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
  4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Verilen kafesin modular veya dağılımlı olduğunu inceleme, Boolean cebirlerini öğrenme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sıralı Kümeler
2. hafta: Sıralı Kümeler (Ödev 1)
3. hafta: Kafesler ve Tam Kafesler
4. hafta: Kafesler ve Tam Kafesler
5. hafta: Kafesler ve Tam Kafesle (Ödev 2)
6. hafta: Biçimsel Kavram Analizine Giriş
7. hafta: Biçimsel Kavram Analizine Giriş (Ödev 3) (Arasınav I)
8. hafta: Modüler ve Dağılmalı Kafesler
9. hafta: Modüler ve Dağılmalı Kafesler
10. hafta: Boole Kafesleri ve Cebirleri (Ödev 4)
11. hafta: Temsiller
12. hafta: Temsiller (Ödev 5)
13. hafta: Kongrüanslar (Arasınav II)
14. hafta: Kongrüanslar (Ödev 6)
15. hafta*: -
16. hafta*: -
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: B.A.Dallery and H.A.Pristley, “Introduction to lattices and order”, Second edition,
Cambridge University Press, 2002.
G. Gratzer, “General Lattice Theory”, Academic Press, New York
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7,13 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,5,7,10,12 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->