ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 201 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Fizikokimya
Ders kodu: BYM 201
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Tunahan ÇAKIR
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2,1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Fizikokimyanın temellerinin, termodinamiğin kanunlarının ve faz dengesi ve kimyasal denge prensiplerinin kavranılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Termodinamik yasalarını kullanarak problem çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Kimyasal denge ve Faz dengesi problemlerini çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Fizikokimyasal sistemleri tanımlamak ve çözümlemek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş, gazlar, ideal gaz yasası, van der Waals denklemi
2. hafta: Termodinamiğin birinci yasası, sistem ve çevre kavramları, enerji
3. hafta: Entalpi, Isı kapasitesi
4. hafta: Termodinamiğin ikinci yasası, Entropy
Ödev I
5. hafta: Termodinamiğin üçüncü yasası, Gibbs Enerjisi
Quiz
6. hafta: Kimyasal denge, denge sabiti
Ödev II
7. hafta: İdeal olmayan sistemler, aktivite katsayısı
8. hafta: Ara sınav I, Faz dengesi, faz diyagramları
9. hafta: Yüzey fizikokimyası
10. hafta: Elektrokimya
11. hafta: Difüzyon, Sedimentasyon ve Elektroforez
Ödev III
12. hafta: Kinetik teori, kimyasal tepkimelerin hızları
13. hafta: Ara sınav II, Reaksiyon hızları ve sıcaklık ilişkisi, elementer reaksiyonlar
14. hafta: Spektroskopi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Physical Chemistry for the Life Sciences, P. Atkins, J. de Paula, W.H. Freemand and Company, 2nd Edition, 2011
Önerilen kaynaklar: Physical Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences, I. Tinoco, K. Sauer, J. Wang, J. Puglisi;
Prentice Hall, 5th Edition, 2013

Physical Chemistry, J.H. Noggle, Prentice Hall, 3rd Edition

Physical Chemistry for Engineering and Applied Sciences, F.R. Foulkes, CRC Press, 2012

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8, 13 45
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4, 6, 11 10
Kısa sınav (Quiz): 5 5
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 1.5 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->