ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 203 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislik Laboratuvarı I
Ders kodu: BYM 203
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bengü ERGÜDEN
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 2 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı öğrencilerin derslerde öğrendiği biyomühendislik prensiplerini deneysel olarak uygulayabilme kabiliyeti kazanmasını sağlamak ve bu süreçte temel seviye biyomühendislik uygulamalarını öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlamaktır.
Biyomühendislik temel çalışmaları ve farklı dallarına ait uygulamalar ile öğrencinin hem öğrenmesi hem de farklı alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması ve bunlara ek olarak laboratuvar kuralları, araç/gereçlerin kullanımı, laboratuvar uygulamalarındaki kuralların kavraması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Laboratuvarda besiyeri hazırlayabilme ve deney kurabilme tekniklerini uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Reaksiyon, saflaştırma ve ölçüm metotlarını pratik olarak uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Biyomühendislik deneysel süreçlerini ve elde edilen sonuçları raporlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Laboratuvar bilgilendirmesi ve gruplara ayırma
2. hafta: Biyogüvenlik ve Sağlık
3. hafta: Deney 1. Katı besi yeri ve Hücre kültürü hazırlama
Kısa sınav
Ödev
4. hafta: Deney 2. Gram boyama ve hücre sayımı
Kısa sınav
Ödev
5. hafta: Deney 3. Oto-indüksiyon ortamında hücre büyümesi
Kısa sınav
Ödev
6. hafta: Deney 4. Mikrobiyolojik deneysel tasarıma giriş
Kısa sınav
Ödev
7. hafta: Deney 5. Kalsiyum aljinat tanelerine maya immobilizasyonu ve biyoetanol üretimi
Kısa sınav
Ödev
8. hafta: Raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi-I
9. hafta: Deney 6. Kividen nükleik asit ekstraksiyonu
Kısa sınav
Ödev
10. hafta: Deney 7. Redoks titrasyonu ile Vitamin C konsantrasyonunun belirlenmesi
Kısa sınav
Ödev
11. hafta: Deney 8. 3 boyutlu tasarım ve baskı
Kısa sınav
Ödev
12. hafta: Deney 9. Atık yağlardan biyodizel üretimi
Kısa sınav
Ödev
13. hafta: Deney 10. İnce tabaka kromatografisi ile ayırma
Kısa sınav
Ödev
14. hafta: Raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi-II
Deney akışını oluşturma ve gözden geçirme
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Laboratuvar Föyleri / Laboratuvar Manuals
Önerilen kaynaklar: Garcia, A., & Durand, C. (2009). Bioengineering: Principles, methodologies and applications (Hauppauge, NY: Nova Science Publisher's).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 60
Kısa sınav (Quiz): 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 14
Ödev: 3 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.5 10
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 1 12
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->