ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 211 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kütle ve Enerji Denklikleri
Ders kodu: BYM 211
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyoproseslerin analizi için kütle ve enerji denklemleri oluşturarak çözebilme yetisi kazandırmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kütle denklemlerinin kurmak ve çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Enerji denklemlerini kurmak ve çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Biyolojik proseslerin matematiksel analizini gerçekleştirebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Mühendislik hesaplamalarına giriş: Birimler, birim dönüşümleri, birim Sistemleri, anlamlı basamaklar, bilimsel gösterim
2. hafta: Örneklem ortalaması, varyans, birim analiz, doğrusal interpolasyon, hata payı

3. hafta: Proses değişkenleri ve gösterimleri: Kütle, kuvvet, hacim, kütle ve hacim akış hızları, kimyasal bileşim, konsantrasyon
4. hafta: Basınç, sıcaklık, mutlak ve bağıl basınç, manometreler, proses sınıflandırması: kesikli, yarı-kesikli, sürekli prosesler
Kısa sınav
5. hafta: Sürekli prosesler için kütle denklikleri, kesikli ve yarı-kesikli prosesler için kütle denklikleri, akış şemaları, akış şemalarının ölçeklenmesi
Ödev 1
6. hafta: Serbestlik derecesinin belirlenmesi, çok birimli prosesler için kütle denklikleri, geri besleme ve aşırma akımları içeren prosesler için kütle denklikleri, kimyasal reaksiyon stokiyometrisi
Kısa sınav

7. hafta: Reaksiyon içeren prosesler için kütle denklikleri

8. hafta: Enerji ve Termodinamiğin Birinci Yasası, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Kapalı Sistemler Enerji Denklikleri
Ara sınav
9. hafta: Açık sistemlerde enerji denklikleri, termodinamik veri tabloları, mekanik enerji denklikleri
10. hafta: Kimyasal tepkimesiz sistemlerde enerji denklikleri
Kısa sınav
11. hafta: Kimyasal tepkimeli sistemlerde enerji denklikleri
12. hafta: Zamana bağlı değişim gösteren sistemlerde enerji denklikleri
Ödev 2
13. hafta: Fermentasyon ve biyoteknolojik üretim süreçlerinde kütle ve enerji denklikleri: örnek problemler
14. hafta: Fermentasyon ve biyoteknolojik üretim süreçlerinde kütle ve enerji denklikleri: örnek problemler
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: R.M. Felder, R.W. Rousseau, L.G. Bullard, "Elementary Principles of Chemical Processes", 4th edition, 2015, Wiley
Önerilen kaynaklar: P.M. Doran, "Bioprocess Engineering Principles",2nd edition, 2012, Academic Press
D. M. Himmelblau, J. M. Riggs, "Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering", 7th edition, 2004
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 5, 12 20
Kısa sınav (Quiz): 4, 6, 10 20
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 7
Ödev: 4 2
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.5 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->