ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 212 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislik için Termodinamik
Ders kodu: BYM 212
Öğretim üyesi: Dr. Cansu ÜLKER TURAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2021, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Termodinamik kanunlarını çeşitli biomühendislik problemlerine uygulayabilmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel gaz yasaları ve temel termodinamik kavramları hakkında bilgi sahibi olunması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. İş ve ısı arasındaki ilişkileri inceleyerek, temel çevrimsel sistemlerin analizini yapabilmeleri

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  4. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Termodinamik kanunlarını çeşitli biomühendislik problemlerine uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Termodinamiğin Temel Kavramları
2. hafta: Maddenin Isıl Özellikleri: Hal denklemleri; pV diyagramları
3. hafta: Gazların Kinetik Teorisi
4. hafta: Termodinamiğin Birinci Yasası: Isı, İş ve Enerji
5. hafta: Termodinamiğin Birinci Yasası: Termodinamik Süreçler, Entalpi, Isı Kapasitesi
6. hafta: Saf Maddelerin Fazları ve PVT davranışları
7. hafta: Ara sınav- Termodinamiğin İkinci Kanunu ve Entropi.
8. hafta: Termodinamiğin ikinci kanunu: Isı ve soğutma Makinaları. Carnot çevrimi.
9. hafta: Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Potansiyel
10. hafta: Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
11. hafta: Maxwell Bağıntıları, Clapeyron denklemi
12. hafta: Faz Dönüşümlerinin Termodinamik Yönü
13. hafta: Karışımların Termodinamik tanımı ve Çözücülerin Özellikleri
14. hafta: Kimyasal Denge
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Atkins & De Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, 2nd Edition (ISBN-10: 1429231149)
Önerilen kaynaklar: Prof. James P. Allen, ‘Biophysical Chemistry’ 1st Edition ( ISBN-10: 1405124369)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 4,10,13 20
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 3 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 16 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->