ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 215 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendisler için Python
Ders kodu: BYM 215
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, biyomühendislik lisans programı öğrencilerine temel bilgisayar programlama tekniklerinin Python dili üzerinden öğretilmesini hedeflemektedir. Birbirini tamamlayan ders ve laboratuar uygulamalarından oluşur.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Python programlama dilini kullanarak basit veri analizi ve görselleştirme uygulamalarını yapabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Bir mühendislik probleminin bilgisayar programlama ile çözümü için gereken algoritme oluşturma yetisine sahip olurlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 3. Kendi başlarına programlama yeteneklerini geliştirebilirler ve yeni bir programa dili öğrenebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilgisayar programlamaya ve Python diline giriş
2. hafta: String ve List veri türlerinin kullanımı
3. hafta: If - elif - else yapısının kullanımı
4. hafta: While ve For döngülerinin kullanımı
Ödev1
5. hafta: If - elif - else yapılarının döngüler içerisinde kullanımı
6. hafta: Python'da indeksleme teknikleri
Ara sınav
7. hafta: Python'da diğer veri türleri (dictionary, set, tuple)
8. hafta: Nesne tabanlı programlamanın temelleri
Ödev2
9. hafta: Fonksiyon yazımı ve kullanımı
10. hafta: Modül yazımı ve kullanımı
11. hafta: Dosyalardan veri okunması ve yazılması
Ödev3
12. hafta: Grafik çizimleri
Ara Sınav
13. hafta: Numpy paketi ve array veri türü
14. hafta: Scipy paketi kullanımı
Ödev4
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, örnek kodlar, Jupyter defterleri.
Önerilen kaynaklar: Python for Bioinformatics, Sebastian Bassi, 2017, Chapman and Hall/CRC
Ortaöğretim Bilgisayar Bilmi - Kur 1, Yasemin Gülbahar, 2017 - 2018, MEB yayınları
www.python.org
www.pythonforbiologists.com
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6,11 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4,8,11,14 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 13
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 6 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->