ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 222 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyokimya
Ders kodu: BYM 222
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Barış BİNAY
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyokimya dersi ile canlı materyalin yapı, organizasyon ve fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlamak temel hedeftir. Bu derste; öğrencilerin, biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi, biyolojik enformasyon, yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki, regülasyonla ilgili ana konular ile metabolizmanın regülasyonu için gerekli altyapıyı oluşturacak biyokimya temel bilgilerini edinmeleri amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Canlı sistemlerdeki Biyomoleküllerin temel bilgilerini çalışmalarında uygulayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmal fonksiyonlarını tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Genetik bilgi depolanması, aktarımı ve gen ekpresyonunu regülasyonunu tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyokimya ve Temel Kavramlar
2. hafta: Proteinler ve Aminoasitler
3. hafta: Karbonhidratlar, Lipitler ve Nükleik Asitler
4. hafta: Vitaminler ve Kofaktörler
5. hafta: Enzimler ve Enzim Kinetiği
6. hafta: Metabolizma ve Biyoenerjetik
7. hafta: Metabolizma ve Biyoenerjetik
Ara sınav
8. hafta: Karbonhidrat metabolizması-I
9. hafta: Karbonhidrat metabolizması-II
10. hafta: Lipid metabolizması
Kısa sınav-3
Ödev
11. hafta: Protein ve Amino Asit Metabolizması
12. hafta: Nükleotit Metabolizması
13. hafta: Metabolizma koordinasyonu
DNA-RNA ve Protein, Hormon Sentezi
14. hafta: Sunum
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lehninger Principles of Biochemistry
Önerilen kaynaklar: Books
E-Books
Internet
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 25
Proje: 0 0
Ödev: 10 5
Kısa sınav (Quiz): 3,8,10 10
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 4
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 4
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->