ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 302 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislik Laboratuvarı II
Ders kodu: BYM 302
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bengü ERGÜDEN
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 2 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı öğrencilerin uygulama pratiklerini geliştirmek, ileri teknikleri öğrenmelerini ve uygulamalarını, deneyleri kendilerinin tasarlama ve yürütmelerini sağlamaktır.
Bu ders ile öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve biyomühendislik disiplinlerine uygun çalışmalar tasarlayabilir, geliştirebilir, uygulayabilir olmalarını, laboratuvar uygulamalarında kullanılacak birçok cihazı tanımalarını ve öğrenmelerini sağlanması amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyoreaktör cihazını ve ölçüm tekniklerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  4. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Laboratuvar ileri tekniklerini uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  4. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  5. Önerilen çözümlerin sosyal ve global önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Deneysel çalışmalarda süreçlerin yönetimini tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Laboratuvar bilgilendirmesi ve gruplara ayırma
2. hafta: Biyogüvenlik ve Sağlık
3. hafta: Deney 1. Ortam ve Hücre Kültürü Hazırlama
Kısa sınav
Ödev
4. hafta: Deney 2. Fiziksel ve enzimatik yöntemlerle hücre parçalama metotları
Kısa sınav
Ödev
5. hafta: Deney 3. Kolon Kromatografisi (His-Trap Kolonu ile Enzim saflaştırma)
Kısa sınav
Ödev
6. hafta: Deney 4. SDS Poliakrilamid Jel Proteinlerin Elektroforezi I: Jellerin ve tamponların hazırlanması
Kısa sınav
Ödev
7. hafta: Deney 5. SDS Poliakrilamid Jel Proteinlerin Elektroforezi II: Proteinlerin denatürasyonu ve SDS-PAGE jellerinin çalıştırılması
Kısa sınav
Ödev
8. hafta: Deney 6. Belirli enzimlerin kinetik özelliklerinin belirlenmesi
Kısa sınav
Ödev
9. hafta: Deney 7. Enzim Modelleme (Autodock)
Kısa sınav
Ödev
10. hafta: Deney 8. Atık yağlardan biyodizel üretimi
Kısa sınav
Ödev
11. hafta: Deney 9. Biyoreaktör çalışması
Kısa sınav
Ödev
12. hafta: Deney 10. Kinetik Parametre Bağımlı Modelleme
Kısa sınav
Ödev
13. hafta: Deney 11. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Kısa sınav
Ödev
14. hafta: Deney akışının birleştirilmesi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Laboratuvar Föyü / Laboratory Manual
Önerilen kaynaklar: Garcia, A., & Durand, C. (2009). Bioengineering: Principles, methodologies and applications (Hauppauge, NY: Nova Science Publisher's).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 60
Kısa sınav (Quiz): 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 14
Ödev: 3 11
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.5 11
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 11
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->