ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 311 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislikte Isı ve Kütle Transferi
Ders kodu: BYM 311
Öğretim üyesi: Dr. Cansu ÜLKER TURAN
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, kütle transferi ve ısı transferi temellerini ve Biyomühendislik uygulamalarını öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kütle transferi problemlerini çözebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Isı transferi problemlerini çözebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Biyomühendislik uygulamaları için ısı ve kütle transferi analizlerini gerçekleştirebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dersin tanıtımı. Isı transferi ve termodinamik ile ilgili genel bilgiler.
2. hafta: Isı transferi mekanizmaları
Kararlı hal ısı kondüksiyonu
3. hafta: Kararlı hal ısı kondüksiyonu
Sınıf içi çalışma-I
4. hafta: Kararlı hal ısı kondüksiyonu, genel ısıl direnç konsepti
5. hafta: Kararlı olmayan hal ısı kondüksiyonu
Ödev-I
6. hafta: Konveksiyon ile ısı transferinin temelleri
Sınıf içi çalışma-II
7. hafta: Ara Sınav
8. hafta: Zorlanmış konveksiyon
9. hafta: Isı değiştiriciler
Doğal konveksiyon
Sınıf içi çalışma-III
10. hafta: Kütle aktarımı için temel prensipler. Isı ve kütle aktarımı arasındaki analoji. Gaz, sıvı ve katılardan difüzyon.
11. hafta: Genel kütle dengesi (süreklilik eşitliği)
Ödev-II
12. hafta: Kararlı hal kütle transferi
Sınıf içi çalışma-IV
13. hafta: Kararlı olmayan hal kütle transferi
14. hafta: Konveksiyonel kütle transferi ve kütle aktarım katsayıları
Sınıf içi çalışma-V
Ödev-III
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications (5th Ed), Yunus A. Çengel, Afshin J. Ghajar, 2015
Önerilen kaynaklar: Bioprocess Engineering Principles (2nd Ed.), Pauline M. Doran, 2013
Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit Operations) (4th Edition), Christie J. Geankoplis, Prentice Hall, 2003
Transport Phenomena (Revised 2nd Edition),R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, John Wiley and Sons, New York, 2007.
Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, Yunus A. Çengel, McGraw-Hill Education, 2006
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 3, 6, 9, 12, 14 15
Proje: 0
Ödev: 5, 11, 14 15
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 5
Ödev: 4 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 14 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->