ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 312 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoreaktörler ve Reaksiyon Kinetiği
Ders kodu: BYM 312
Öğretim üyesi: Dr. Cansu ÜLKER TURAN
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, 6, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM211: Kütle ve Enerji Denklikleri
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, farklı reaktör türleri kullanılarak gerçekleştirilen kimyasal reaksiyon, biyoreaksiyon ve biyoproses mühendisliğinin temellerinin, enzim ve mikrobiyal büyüme kinetiği uygulamalarını da içeren örnekler ile birlikte öğrencilere aktarılmasını amaçlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyokimyasal reaksiyon kinetiği problemlerini çözebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Homojen ve heterojen kataliz problemlerini çözebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Biyomühendislik uygulamaları için temel seviyede biyoreaktör seçimi ve tasarımı yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyoproses Mühendisliğine giriş, Biyolojik Ürünler, Biyoreaksiyonlar
2. hafta: Homojen Reaksiyonların Kinetiği: Temel Kavramlar
3. hafta: Reaksiyon Hız Sabitleri, Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler
4. hafta: Homojen Reaksiyonların Kinetiği: Örnek Problemler ve Çözümleri
Ödev I
5. hafta: Enzim Kinetiğine Giriş: Tek Enzim/Tek Substratlı Enzimatik Reaksiyonlar, Michaelis Menten Kinetiği
Kısa Sınav I
6. hafta: Enzim Inhibisyonu: Tersinir ve Tersinmez İnhibisyon, Allosterik İnhibisyon
7. hafta: Enzim Kinetiği: Örnek Problemler ve Çözümleri
Ödev II
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Mikrobiyal Büyüme Kinetiği: Monod Kinetiği ve Türevleri
10. hafta: Mikrobiyal Büyüme Kinetiği: Örnek Problem Çözümleri
Kısa Sınav II
11. hafta: Heterojen Kataliz: Enzim ve Hücre İmmobilizasyonu
12. hafta: Heterojen Kataliz: Problem Çözümleri
Ödev III
13. hafta: Biyoreaktör Mühendisliği: Kesikli, Yarı-Kesikli, Sürekli Prosesler
Kısa Sınav III
14. hafta: Biyoreaktör Mühendisliği: Örnek Problem Çözümleri
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Octave Levenspiel, Chemical Reaction Engineering, 3rd Ed., 1998
Pauline Doran, Bioprocess Engineering Principles, 2nd Ed., 2013
Önerilen kaynaklar: James E. Bailey, David. F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, 1986
James Shuler, Fikret Kargı, Matthew DeLisa, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, 3rd Ed., 2017
John Villadsen, Jens Nielsen, Gunnar Liden, Bioreaction Engineering Principles, 3rd Ed., 2011
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4, 7, 12 15
Kısa sınav (Quiz): 5, 10, 13 15
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 7
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 7
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->