ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 331 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoistatistik
Ders kodu: BYM 331
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyoistatistik dersinin iki temel amacı bulunmaktadır (a) öğrencilerin istatistiğin temellerini öğrenmeleri (b) biyomühendisliğin temellerini oluşturan istatistik gereçleriyle donanmaları.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Olasılık ve istatistiğin temellerini açıklayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Hipotez sınamalarının yaşam bilimlerindeki verilere uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyomühendlsliğin temelini oluşturan biyoistatistik gereçlerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Biyoistatistiğin literatürde yanlı kullanımlarını tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Betimsel İstatistik: Hastalardan toplanan verilerin sunumu
2. hafta: Olasılığın temelleri: Hastalık olasılıklarının incelenmesi
3. hafta: Olasılığın temelleri: Koşullu olasılıklar
Sınıf Çalışması - 1
4. hafta: Kısa Sınav -1
Kesikli Olasılık Dağılımları - binomial - Poisson - Negatif binomial dağılım
5. hafta: Kesikli Olasılık Dağılımları - hipergeometrik ve diğer dağılımlar
Sınıf Çalışması - 2
6. hafta: Kısa Sınav -2
Sürekli Olasılık Dağılımları: Klinik deneme çalışmalarının tasarımı
Sınıf Çalışması - 3
7. hafta: Öngörü Yöntemleri - Sürekli dağılımlar
Ara sınav - 1
8. hafta: Öngörü Yöntemleri - Kesikli dağılımlar
Sınıf Çalışması - 4
9. hafta: Kısa Sınav -3
Hipotez Sınamaları: Tek örneklemli öngörüler - z ve t-testleri
10. hafta: Hipotez Sınamaları: Tek örneklemli öngörüler - kikare testleri, kesikli dağılımlarda testler
Sınıf Çalışması - 5
11. hafta: Hipotez Sınamaları: İki örneklemli öngörüler - t-testleri
Ara Sınav - 2
12. hafta: Hipotez Sınamaları: İki örneklemli öngörüler - kikare ve F testleri
Sınıf Çalışması - 6
13. hafta: Kısa Sınav -4
Parametrik Olmayan Yöntemler: Dağılımı Bilinmeyen Omik Verilerinin İncelenmesi
Sınıf Çalışması - 7
14. hafta: Bilimsel ve popüler dergilerde bioistatistiğin yanlı kullanımı
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: B. Rosner, "Fundamentals of Biostatistics", Brooks/Cole, Boston, 2010
Önerilen kaynaklar: RE. Walpole, RH. Myers, SL. Myers, K. Ye, "Probability and Statistics for Engineers and Scientists", Prentice Hall, Boston, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6, 11 40
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): 4,6,9,13 20
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->