ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 411 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislik Tasarımı
Ders kodu: BYM 411
Öğretim üyesi: Dr. Cansu ÜLKER TURAN
AKTS kredisi: 8
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: BYM211: Kütle ve Enerji Denklikleri
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, Biyomühendislik programı boyunca edinilen mühendislik bilgi ve becerilerin kullanılarak biyosüreç tasarımı temellerinin ve ilgili teorik/pratik kavramlarının öğrencilere aktarılmasını amaçlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyosüreç aşamalarını ve reaktör çeşitlerini kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Biyosüreçlerin hesapsal değerlendirilmesinde yetkinlik kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Biyosüreç uygulamalarında kullanılacak uygun üretim koşullarının tasarımını temel düzeyde yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Derse giriş,
Proje ödevlerinin dağıtılması,
Biyoteknolojik proseslerin ve biyoreaktörlerin yapısı,
Biyoproseslerin çalışma modları,
Biyoproseslerin oksijen ihtiyaçlarına göre sınıflandırılması
2. hafta: Proses tasarımının geliştirilmesi
Kütle dengesi
3. hafta: Kütle dengesi
Stokiyometri
4. hafta: Stokiyometri
Soru çözümü
5. hafta: Proje çalışması-I
6. hafta: Enerji dengesi-Isı transferi
7. hafta: Örnek soru çözümü
Ara sınav
8. hafta: Kütle transferi/Karıştırma
9. hafta: Proje çalışması-II (Ekipman tasarımı)
10. hafta: Sterilizasyon
11. hafta: Transfer proseslerinin entegrasyonu ve biyoreaksiyon
Biyoreaktör çeşitleri
12. hafta: Ölçek büyütme
13. hafta: Proje çalışması-III (maliyet hesaplama)
14. hafta: Biyolojik ayırma ve birim operasyonları
15. hafta*: Proje sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Mustafa Türker (2005) Biyoreaksiyon Mühendisliği, Su Vakfı Yayınları
Pauline M. Doran (2013) Bioprocess Engineering Principles
ML Shuler and F Kargı (2002) Bioprocess Engineering Principles, Prentice Hall
Önerilen kaynaklar: Fiechter, A. (1993). Bioprocess design and control. Springer-Verlag.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11, 12, 13, 14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 12
Ders dışı bireysel çalışma: 5 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 4 1
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 4 3
Dönem projesi sunumu: 4 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 4 6
Ara sınav (Vize): 4 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 6
Final sınavı: 4 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->