ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 423 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomedikal Elektronik
Ders kodu: BYM 423
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Muhammet UZUNTARLA
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: FİZ121 - Fizik I, FİZ122 - Fizik II
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, elektronik devrelerin biyomedikal uygulamaları tanıtılarak tıbbi cihazların çalışma prensiplerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda ders, Biyomühendislik Lisans öğrencilerine devreler hakkında temel elektronik bilgiler ve elektronik sistemler alanındaki fizyolojik kavramlara ilişkin vizyon kazandırmak için tasarlanmıştır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yarı iletken elektronik sistemlerin ve yükselticilerin tasarım ilkelerine ek olarak elektronik devrelere dair temel kavramları açıklayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  3. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Biyomedikal ölçüm tekniklerini öğrenerek tıbbi elektronik cihazların güncel kullanımındaki ana eğilimleri ve gelişmeleri takip edebilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Disiplinler arası ve multidisipliner ekiplerde etkili bir şekilde çalışabilme, bireysel çalışma , etkili sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş: Elektrikte temel kavramlar
2. hafta: Biyomedikal Elektroniğin temelleri
3. hafta: Elektrik devreleri
4. hafta: Elektrik devresi analiz yöntemleri
5. hafta: Biyomedikal Elektronik Devre Analizi
6. hafta: Biyomedikal Sinyaller ve Filtreleme Metotları
7. hafta: Matlab Filtre Uygulamaları
8. hafta: Mikrodenetleyiciler ve Gömülü Sistem Yazılımı
9. hafta: Biyomedikal Enstrumantasyon
10. hafta: Biyomedikal Sensorler
11. hafta: Biyomedikal Kontrol Sistemleri ve Sistem Analizi
12. hafta: Tıbbi Cihazlar ve Çalışma Prensipleri
13. hafta: Biyomedikal cihaz tasarım ilkeleri: Donanım ve yazılım
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Mike Tooley, “Electronic Circuits Fundamentals and Applications”, Routledge, 2020.
Önerilen kaynaklar: Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, “Electronic Devices and Circuit Theory”, Pearson, 2013.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 50
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 7
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 8
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 4 9
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 4 1
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->