ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 432 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Biyoistatistik
Ders kodu: BYM 432
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM331 - Biyoistatistik (en az CC)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, öğrencilere ileri istatistik yöntemlerinin biyolojik ve medikal verilerinin analizinde kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyoloji temelli verilerin analizlerini ileri istatistik yöntemleriyle yapabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Biyolojik temelli verilerden yola çıkarak biyolojik sistemleri modelleyebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Verileri ve modelleri anlamlandırarak biyolojik sistemlerin anlaşılması ve geliştirilmesi için çözümler sunarlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kategorik verilerin analizi - iki kategorili veri tablolarının incelenmesi
2. hafta: Kategorik verilerin analizi - çok kategorili veri tablolarının incelenmesi
Ödev1
3. hafta: Regresyon yöntemleri
4. hafta: Korelasyon yöntemleri
Ödev2
5. hafta: Varyans analizi (ANOVA) - parametrik yöntemler
6. hafta: Varyans analizi (ANOVA) - parametrik olmayan yöntemler
Ödev3
7. hafta: Arasınav-1
Çok faktörlü verilerde varyans analizi
8. hafta: Epidemiyoloji verilerinin analizi - kategorik veriler
9. hafta: Epidemiyoloji verilerinin analizi - zamana bağlı veriler
Ödev4
10. hafta: Kişi -zaman verilerinin analizi
11. hafta: Sağkalım analiz yöntemleri
Ödev5
12. hafta: Arasınav-2
Parametrik olmayan sağkalım analiz yöntemleri
13. hafta: Deneysel tasarım yöntemleri
14. hafta: P-değerinin anlamlandırılması
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Rosner, Introduction to Biostatistics (8th ed, 2015) - Chapters 9 -13
Önerilen kaynaklar: PennState Eberly College of Science - online statistics courses
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7, 12 40
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: 2,4,6,9,11 30
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->