ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 457 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyopolimerler
Ders kodu: BYM 457
Öğretim üyesi: Dr. Cansu ÜLKER TURAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders öğrencilere biyopolimerler ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyopolimerlerin uygulama alanlarını açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Biyopolimerleri çeşitlerine göre tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Biyopolimerlerin karakterizasyon yöntemlerini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Biyopolimerleri işleme tekniklerini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyopoliperlere giriş, biyopolimerlerin sınıflandırılması
2. hafta: Biyouyumluluk ve biyobozunurluk
3. hafta: Enzimatik biyopolimer sentezi
4. hafta: Biyopolimerlerin karakterizasyonu
5. hafta: Biyopolimerlerin işlenmesinde kullanılan yöntemler
Proje ödevinin verilmesi
6. hafta: Biyopolimerlerin medikal uygulamaları
7. hafta: Biyopolimerlerin ambalajlama sektöründeki uygulamaları
8. hafta: Biyopolimerlerin kozmetik uygulamaları
Ara Sınav
9. hafta: Doğal biyopolimerler-Proteinler
Makale sunumları-I
10. hafta: Doğal biyopolimerler-Karbonhidratlar
Makale sunumları-II
11. hafta: Mikrobiyal biyopolimerler
Makale sunumları-III
12. hafta: Sentetik biyopolimerler-Biyokütle esaslı
Makale sunumları-IV
13. hafta: Sentetik biyopolimerler-Petrol esaslı
Makale sunumları-V
14. hafta: Genel tekrar
Makale sunumları-VI
Proje ödevi teslimi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: -Thomas, S., Gopi, S., Amalraj, A., Biopolymers and their industrial applications, 2021, Elsevier.
-Koller, M., Current Advances in Biopolymer Processing and Characterization (Biomaterials-Properties, Production and Devices), 2017, Nova publishers.
Önerilen kaynaklar: -Kobayashi, S., Uyama, H., Kadokawa, J., Enzymatic polymerization towards green polymer chemistry, 2019, Springer.
-Shamshina, J., Rogers, R.D., Green Electrospinning, 2019, De Gruyter.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 5-14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2 10
Dönem projesi sunumu: 5 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 8
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 8
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->