ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 459 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Maya Genetiği, Hücre Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Ders kodu: BYM 459
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bengü ERGÜDEN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM 223
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Mayayı ideal bir model organizma olarak tanımlamak, yaşam döngüsü ile genom ölçeğindeki taramalarda ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanımını aktarmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. maya yaşam döngüsünü ve model organizma olarak önemini tanımlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. farklı maya suşları eldesi için genetik metodlar kurgulayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. farklı maya suşları kullanarak genom ölçeğinde analizler kurgulayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Model ökaryot olarak maya, büyümesi ve yaşam döngüsü
2. hafta: Maya genomu ve genetik isimlendirme
3. hafta: Genetik analizler: Tetrad analizleri, genetik tamamlama ve baskılama
4. hafta: Transformasyon: Maya vektörleri ve DNA dizileri
5. hafta: Kısa sınav; Maya vektörleri: Yip, Yep, Ycp vektörleri
6. hafta: Genetik çalışmalar için önemli genler: URA3, LYS2, LEU2, TRP1, ADE1 ve ADE2, GAL1 promotörleri, LacZ ve diğer reportörler
7. hafta: Kısa sınav; Genetik tamamlama ile klonlama, mutasyon, gen silinmesi ve tek basamak gen değiştirilmesi
8. hafta: Ara sınav, sınav sorularının tartışılması
9. hafta: Genomik analizler, mutant allellerin izole edilmesi
10. hafta: İki-hibrit sistemler, maya yapay kromozomları
11. hafta: Geleneksel besin fermentasyonlarında maya, maya metabolizma ürünleri
12. hafta: Kısa sınav; Yüksek katma değerli kimyasalların üretimi, biofarmasötikler
13. hafta: Saccharomyces cerevisiae de metabolik mühendislik
14. hafta: Kısa sınav; Tarımsal, biyokontrol ve çevre uygulamaları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Molecular Biology of the Cell. Bruce Alberts, Dennis Bray, James Watson, and Julian Lewis. 6th Edition, 2015. Garland Science.
Önerilen kaynaklar: 1) Karp's Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Gerald Karp, Janet Iwasa, Wallace Marshall, 8th Edition. Wiley.
2) Molecular Cell Biology. Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira. 8th Edition. Macmillan Learning.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 5, 7, 12, 14 20
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->