ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 460 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Maya Genetiğinde İleri Metodlar
Ders kodu: BYM 460
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Bengü ERGÜDEN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: BYM 223, BYM 301
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Maya biyolojisi çalışmalarında kullanılan ileri teknikler ve reaktifler için gerekli protokoller ve tarifleri öğrencilere aktarmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. maya genetiğinde ileri teknikler için gerekli protokolleri takip edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. mayayı bir model organizma olarak kullanarak, genom ölçeğinde genetik tarama gerçekleştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. farklı maya suşlarının eldesi için genetik değişiklikler tasarlayabilir ve gerçekleştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Maya besiyeri hazırlama
2. hafta: Maya kültür ve büyüme metotları
3. hafta: Ödev; Maya hücrelerinin Snyder gen silme koleksiyonu ile transformasyonu
4. hafta: Transformasyon verimliliğinin belirlenmesi
5. hafta: Gen silme koleksiyon transformantlarının hekzanoik asit dirence için test edilmesi
6. hafta: Ödev; Hekzanoik aside direnç gösteren suşlardan genomik DNA izolasyonu
7. hafta: mTn3-lacZ/LEU2 plazmidinin kazanılması, PZR ile çoğaltılması, sekanslama için DNA üretimi
8. hafta: Ara sınav, sınav sorularının tartışılması
9. hafta: Sekanslama sonuçlarının değerlendirilmesi, tarama sonuçlarının belirlenmesi için BLAST analizi
10. hafta: Ödev; GENEX silinmesi için kaset PZR
11. hafta: Maya hücrelerinin geneXD kaset PZR ürünü ile transformasyonu
12. hafta: Ödev; Transformantların gen silme için koloni PZR yöntemi ile test edilmesi
13. hafta: geneXD suşunun hekzanoik asit direnci için test edilmesi
14. hafta: geneXD suşunun biyoetanol üretim verimi için test edilmesi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Laboratory protocols
Önerilen kaynaklar: Methods in Yeast Genetics: A Cold Spring Harbor Laboratory Course Manual, David C. Amberg, Daniel J. Burke, Dan Burke, Jeffrey N. Strathern, 2005 Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3, 6, 10, 12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->