ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 463 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Protein Mühendisliği
Ders kodu: BYM 463
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Barış BİNAY
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerin bölgeye yönelik mutagenez ve transformasyon yöntemlerinin protein mühendisliğindeki kullanımını kavramasını ve geliştirilen rekombinant proteinlerin çeşitli alanlardaki kullanımlarını incelemelerini sağlamak, özellikle çeşitli proteinler ve gıda endüstrisinde kullanılan enzimler gibi son yıllarda yoğun olarak araştırılan proteinlerle ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemleri tanımlabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  4. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımını tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  4. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Protein saflaştırma ve endüstriyel analizlerin uygulanabilmesi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Enzim Mühendisliğine Giriş
2. hafta: Laboratuvar güvenliği ve cihazları
3. hafta: Primer Dizaynı
4. hafta: Polimeraz Zincir Reaksiyonu uygulaması
5. hafta: Ara sınav-I
Polimeraz Zincir Reaksiyonu uygulaması


6. hafta: Dizileme Tekniği
7. hafta: Transformasyon uygulaması
8. hafta: Ön kültür hazırlama ve besiyeri çeşitleri
9. hafta: İndüklemeye giriş
10. hafta: Ara sınav-II
İndüklemeye sürecinin devam ettirilmesi
11. hafta: Tampon çözelti hazırlama ve purifikasyon teknikleri
12. hafta: SDS-PAGE analizi
13. hafta: BCA analizi ve enzim kinetiği
14. hafta: Deney akışının birleştirilmesi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Whitford, David. Proteins: structure and function. John Wiley & Sons, 2013.
Martin, R. (Ed.). (1998). Protein synthesis: methods and protocols (Vol. 77). Totowa, NJ: Humana Press.

Cleland, J. L., & Craik, C. S. (Eds.). (1996). Protein engineering: principles and practice. Wiley-Liss.

Grant, G. A. (Ed.). (2002). Synthetic peptides: a user's guide. Oxford University Press on Demand.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 5,10 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 7
Ara sınav (Vize): 3 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 7
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->