ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 464 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Biyoproses Tasarımı
Ders kodu: BYM 464
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Barış BİNAY
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, mikroorganizmaları, ökaryotik hücreleri (böcek, CHO) ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış rekombinant enzimleri kullanarak biyoproses tasarımındaki konulara gelişmiş bir genel bakışı amaçlar.

Bu derste mikropların, hücre dizilerinin ve enzimlerin gıda, ilaç, biyofarmasötik, tüketici ürünleri ve biyomateryallerin üretiminde nasıl kullanıldığına odaklanılmaktadır.

Organik asitler, amino asitler, alkoller, kimyasal ara ürünler, lipitler, poliketidler, karbonhidrat ve peptit antibiyotikler, biyopolimerler (karbonhidrat polimerler, polyesterler) veya yeni biyoaktif metabolitler oluşturmak için gerekli biyoreaktör tasarımları hakkında bilginin verilmesi bu dersin amaçları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyoreaktörlerin özelliklerini tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Biyoreaktör parametrelerini gerekliliklerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyoreaktör işlemlerini, hesaplamalarını ve analizlerini uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Laboratuvar Güvenliği ve Biyoproses Tasarımına Giriş
2. hafta: Deney 1: Ön Kültür, Ana Kültür ve Hücre Gliserol Stoklarının Hazırlanması ve Stokiyometriye Giriş
Ödev
3. hafta: DENEY 2: Hücre Parçalama ve Enzim Saflaştırması
Ödev
4. hafta: DENEY 3: Enzim Aktivitesi ve Protein Tayini
Ödev
5. hafta: DENEY 4: Reaktörün Hazırlanması
Ödev
6. hafta: DENEY 5: E. coli'den Alfa-amilaz Üretimi için Kesikli Fermentasyon
Ödev
7. hafta: DENEY 6: Kesikli Fermantasyon Analizi
Ödev
8. hafta: Fermantasyon Analizinin Değerlendirmesi
9. hafta: DENEY 7: E. coli'den Alfa-amilaz Üretimi için Yarı-Kesikli Fermentasyon
Ödev
10. hafta: DENEY 8: Yarı-Kesikli Fermentasyon Analizi
Ödev
11. hafta: DENEY 9: E. coli'den Alfa-amilaz Üretimi için Kesiksiz Fermentasyon
Ödev
12. hafta: DENEY 10: Kesiksiz Fermentasyon Analizi
Ödev
13. hafta: Kesiksiz Fermentasyon Analizinin Değerlendirmesi
14. hafta: Deneysel Tartışma ve Değerlendirme
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Doran, P. M., (2013). Bioprocess engineering principles, Elsevier Science

Mandenius, C. F. (2016). Bioreactors: design, operation and novel applications. John Wiley & Sons.

Saha, G., Barua, A., & Sinha, S. (2017). Bioreactors: Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering. CRC Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 60
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 12
Ders dışı bireysel çalışma: 4 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 14
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->