ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 467 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyosorpsiyon
Ders kodu: BYM 467
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖNAL OKYAY
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Çok disiplinli biyosorpsiyon kavramını anlamak, geleneksel biyosorpsiyon yöntemlerinin pratik uygulamalarını ve ayrıca en son teknikleri öğrenmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyosorpsiyonun temel ve ileri kavramlarını tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  3. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Biyosorpsiyon yöntemlerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. En son tekniklerin yanı sıra geleneksel biyosorpsiyon yöntemlerinin pratik uygulamalarını listelemek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Biyosorpsiyonun genel önemini kavramak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Biyosorpsiyonun multidisipliner kavramını anlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  3. Önerilen çözümlerin sosyal ve global önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyosorpsiyona giriş. Güncel yaklaşımlar, örnekler ve tüm derse giriş.
2. hafta: Çevrede biyosorpsiyon: Su arıtma.
3. hafta: Biyosorbentlerin tanımı ve özellikleri.
Ödev I
4. hafta: Endüstriyel atık suların biyosorbentlerle arıtılması. Alglerin metal biyosorbent olarak kullanılması. (diğer örnekler de eklenecektir)
5. hafta: Biyosorpsiyon yapan mikroorganizmalar.
6. hafta: Mikrobiyal biyosorpsiyonun temel kavramları, malzeme ve ürünler, mikrobiyolojik ve genetik uygulamalar.
Ödev II
7. hafta: Tipik kirleticilerin biyosorpsiyonu: Metal biyosorpsiyonu.
8. hafta: ARA SINAV - VIZE
9. hafta: Biyosorbent olarak düşük maliyetli bitkisel, mikroalg biyokütlesi, su bitkileri, bitki yaprakları, saman, çimen vb.
10. hafta: Biyosorpsiyon için literatür örnekleri.
Ödev III
11. hafta: Biyosorpsiyon için patent örnekleri.
12. hafta: Biyosorpsiyon için kinetik ve modelleme ve matematiksel yaklaşımlar.
13. hafta: Biyosorpsiyon için enstrümantal analiz.
14. hafta: Biyosorpsiyonun gelecekteki yönleri.
15. hafta*: -
16. hafta*: FINAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: Recent articles and applications, patents, dissertations.
(Guncel makaleler ve uygulamalar, patentler, tezler.)
Önerilen kaynaklar: Articles and dissertations.
(Makaleler ve tezler.)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 3, 6, 10 15
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 11
Ders dışı bireysel çalışma: 2 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 3
Ödev: 3 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 4 7
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 6
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->