ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 468 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Memeli Hücre Kültürü ile Biyofarmasötik Üretimi
Ders kodu: BYM 468
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Duygu AYYILDIZ TAMİŞ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM 312: Biyoreaktörler ve Reaksiyon Kinetiği
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere biyoteknolojik ilaç üretim ilkeleri, önemli endüstriyel biyoteknolojik ilaçların üretim yöntemleri, üretim süreçleri, ürünlerin kalitesini etkileyen faktörler, karşılaşılabilecek sorunlar ve güncel üretim yaklaşımları hakkında bilgi vermektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyofarmasötikleri ve farmasötik biyoteknolojiyi tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Biyofarmasötik ürünler için süreç geliştirme ve üretim konseptini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  4. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyofarmasötik üretimlerde yukarı akış sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Biyoreaktörleri ve hücre kültürü proses parametrelerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  4. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Memeli hücre kültürü süreçlerinde ölçek büyütme ve küçültme stratejilerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 6. Biyofarmasötik üretimlerde sonraki süreci tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  2. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  3. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 7. Farmasötik için proses validasyonuna ilişkin temel ilkeleri tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Memeli Hücre Kültürü İlkelerine Giriş
2. hafta: Tıbbi Biyoteknolojiye Giriş
3. hafta: Biyofarmasötikler ve Farmasötik Biyoteknoloji
4. hafta: Biyofarmasötik Ürünler için Proses Geliştirme ve Üretim Konseptine Genel Bakış
Dönem proje konusunun belirlenmesi
5. hafta: Biyofarmasötik Üretimlerinde Yukarı Akış Süreci: Biyolojik Üretim ve Biyoreaktörler için Memeli Hücre Kültürleri ve hücre Kültürü Proses Parametreleri
6. hafta: Biyofarmasötik Üretimlerinde Yukarı Akış Süreci: Biyolojik Üretim ve Biyoreaktörler için Memeli Hücre Kültürleri ve hücre Kültürü Proses Parametreleri
7. hafta: Biyoreaktör Çalışma Modları ve Kontrol, Hücre Bankacılığı
8. hafta: Memeli Hücre Kültürü Süreçlerinde Ölçek Büyütme ve Küçültme
9. hafta: lBiyofarmasötik Üretimlerinde Alt Akım İşlemleri
10. hafta: Ürün Kalitesi için Tasarıma Yoluyla Kalite Prensiplerinin bir Kontrol Stratejisinin Oluşturulmasında Kullanılması
11. hafta: Biyofarmasötik Üretimlerde Proses Validasyonunda Mühendislik Yaklaşımı
12. hafta: Vaka çalışması: Monoklonal Antikor Üretimi için Hücre Kültürü Prosesleri
13. hafta: Proje Sunumları
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Power point presentation files, related books and documents
Önerilen kaynaklar: 1. M. L. Stacey and j. Davis, "Medicines from Animal Cell Culture", 2nd Edition, John Wiley&Sons, Ltd, England, 2007.
2. W. Zhou and A. Kantardjieff, “Mammalian Cel Cultures for Biologics Manufacturing”, Springer
3. Eibl R., Eibl D., Pörtner R., Catapano G. and Czermak P., 2009, Cell and Tissue Reaction Enginnering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Bates, R., 2005, Downstream Processing (Ch. 13), Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies, Ozturk, S. and Hu, W. S. (Eds.), CRC Press

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 4-13 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 1 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 4
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 3
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 4
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->