ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 477 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği için İnovasyon
Ders kodu: BYM 477
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerin tarımsal üretimde ve gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin önündeki ana sorunları kavraması ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak teknoloji ve inovasyonun nasıl kullanılabileceğini anlamasıdır
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sorunlarını tanımlamak ve bu sorunlara teknolojik çözümler geliştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  6. Önerilen çözümlerin sosyal ve global önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Gıda güvenliğini tehdit eden unsurları listelemek ve gıda güvenliğini sürdürülebilir şekilde iyileştirecek yenilikçi teknolojileri uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  4. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  5. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  6. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Önerilen çözümlerin sosyal ve global önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Tarım ile yüksek teknolojiyi buluşturan yenilikçi süreç ve ürünleri disiplinler arası bir mühendislik bakış açısı ile tasarlayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  2. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  3. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  4. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  5. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  6. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
  7. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Tarımsal Üretimde İnovasyon Neden Gerekli? Nüfus, Tarımsal Üretim ve İklim İstatistikleri
2. hafta: Sürdürülebilirlik ve Tarımın Sürdürülebilirlik Sorunları
3. hafta: Yeşil Devrim, Konvansiyonel ve Organik Tarım, Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar - Ödev 1
4. hafta: Topraksız Tarım, Modern Seralar ve Kapalı Mekan Dikey Tarımı
5. hafta: Bitki Besleme ve Gübrelemede Yeni Yaklaşımlar: Mikrobiyal Gübreler, Biyostimülantlar, Kontrollü Salımlı Gübreler, İnhibitörler, Nanoteknolojik Gübreler, Akıllı Gübreleme - Ödev 2
6. hafta: Tarım-Gıda-Sağlık Zincirinde Gıda Güvenliği ve Beslenme Güvencesi
7. hafta: Gizli Açlık, Biyofortifikasyon ve Fonksiyonel Gıdalar
8. hafta: Tarım 1.0 – Tarım 4.0 ve Sonrası – Ara Sınav
9. hafta: İzlenebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
10. hafta: Hassas ve Akıllı Tarım, Tarımda Sensörler, Uzaktan Algılama, Otomasyon, IoT Teknolojileri ve Yapay Zeka Uygulamaları - Ödev 3
11. hafta: Bitkisel Üretimin İklim Dirençliliğini Arttırmak için Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi: Islah, Genetik Mühendisliği ve Gen Düzenleme Teknolojileri
12. hafta: Pestisit Kalıntıları, Biyolojik Mücadele ve Entegre Zirai Mücadelede Yeni Yaklaşımlar - Ödev 4
13. hafta: Sürdürülebilir Tarım için Tohum Teknolojileri
14. hafta: Yeşil Mutabakat, Tarımsal Atıkların ve Atık Biyokütlenin Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Tarım için Döngüsel Biyoekonomi ve Tarımda Karbon Ayak İzi ve Yaşam Döngüsü Analizi Yaklaşımları
15. hafta*:
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: - Rengel Z., Cakmak I., White P. 2022. Marschner’s Mineral Nutrition of Plants, 4th Ed. Academic Press
- Raviv, M., Lieth, J.H., Bar-Tal, A. 2019. Soilless Culture: Theory and Practice. Academic Press
Önerilen kaynaklar: - Taiz L, Zeiger E, Moller IM, Murphy A (2014) Plant Physiology and Development (6th Ed). Sinauer Associates, Inc.
- Slater A, Scott N, Fowler M (2003) Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants (2nd Ed). Oxford University Press
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3, 5, 10, 12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->