ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 491 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitirme Projesi I
Ders kodu: BYM 491
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Barış BİNAY
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 2 (0+4+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM203-Biyomühnedislik lab I / 160 krediyi tamamlamak,
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin içeriği, belirli bir konuda literatür araştırması yapmayı, çalışma kapsamında uygun deneylerin gerçekleştirilmesi ile veri analizi yapmayı, elde edilen sonuçları yorumlayarak raporlamayı öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Belirli bir konuda literatür taramasını yaparak o konuya temel oluşturacak yayınları seçebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  4. Biyomühendisliğin farklı alt dallarını analiz edip bağlantılandırarak yorumlama becerisi
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 2. Deneysel sonuçları literatürdeki sonuçları kullanarak yorumlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  3. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  4. Sağlık ve tarım gibi sektörlerde biyomühendislik uygulamalarını yürütme ve geliştirme becerisi
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  6. Önerilen çözümlerin sosyal ve global önemini kavramak

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 3. Deney tasarımı yapabilme ve farklı cihazların kullanım yetkinliğini kazanabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Yeni uygulama metotların geliştirilmesini sağlayan araştırma metotlarının öğrenilmesi
  3. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  4. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  5. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  6. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  7. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Proje konusu seçimi için hazırlık
2. hafta: Proje konusu seçimi için hazırlık
3. hafta: Proje konusu seçimi için hazırlık
4. hafta: Proje için gerekli taslağın oluşturulması
5. hafta: Proje çalışması
6. hafta: Proje çalışması
7. hafta: Dönem arası değerlendirme
8. hafta: Proje çalışması
9. hafta: Proje çalışması
10. hafta: Dönem arası değerlendirme
11. hafta: Proje çalışması
12. hafta: Proje çalışması
13. hafta: Proje çalışması
14. hafta: Proje nihai raporu
15. hafta*: -
16. hafta*: Proje sunumları
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Doran, P. M. (1995). Bioprocess engineering principles. Elsevier.
Nelson, D. L., Cox, M. M., & Freeman, W. H. (2000). Lehninger Principles of Biochemistry. Third. Worth Publishers. N. Y.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): - 0
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 1-14 100
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: - 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 5 13
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 6 14
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->