ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BSB 525 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoinformatikte Yapay Zeka Teknikleri
Ders kodu: BSB 525
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017-18, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: BSB501/MBG624 ve BSB615' (BB+)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Purpose of the course is to teach students how to apply AI techniques to bioinformatics.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Veri yığınlarındaki faydalı ve faydasız bilgiyi ayırt edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak
  2. Farklı disiplinlere ait kavramlar arasında bağlantı kurarak bu alanlardaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Veri içerisinde yer alan gizli bilgi, örüntü ve kuralların tespit edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Veri madenciliği metodlarının performansını ve elde edilen sonuçlarını analiz edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 4. Verinin nasıl anlaşılır hale getirilebileceği yöntemin adımlarını listeleyebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Doğal dil işlemede kullanılan istatistiksel metodları listeleyebilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 6. Doğal dil işleme tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 7. Bioenformatik için optimizasyon tekniklerini anlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi alanlarındaki temel ve ileri düzey kavramları tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Veri, keşif
3. hafta: Yapay zekada arama ve çıkarım
4. hafta: Sınıflandırma teknikleri
5. hafta: Kümeleme teknikleri
6. hafta: Birliktelik kuralları ve boyut düşürme yöntemleri
7. hafta: Vize
8. hafta: Bioenformatik için optimizasyon metodlarına giriş, Sezgisel optimizasyon
9. hafta: Optimizasyon Metodları II: Bioenformatikte genetik algoritmalar
10. hafta: Vektör semantikleri
11. hafta: Dil modelleri
12. hafta: Doğal dil işleme teknikleri
13. hafta: Biyoenformatik uygulamaları (makale sunma)
14. hafta: Biyoenformatik uygulamaları (makale sunma)
15. hafta*: -
16. hafta*: -
Ders kitapları ve materyaller: Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd Edition, By Han, Jiawei, Kamber, Micheline, 2012.
Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Stuart Russell, Peter Norvig, 2010.
Speech and Language Processing, 3rd Edition, Daniel Jurafsky, James H. Martin, Prentice Hall, 2017
Önerilen kaynaklar: yok
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,6,9,12 35
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->