ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( SA 507 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sağlıkta İş Ahlakı
Ders kodu: SA 507
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Meral ELÇİ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, iş hayatında ve sağlık kurumlarında yaygın bir şekilde yaşanan etik dışı konular üzerinde durarak, iş etiği konusunda farkındalık yaratmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İlerleyen yıllarda çalıştıkları işletmelerde etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamının yaratılmasında, yönetici olarak ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıklarını algılarlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İşletmecilikte de kullanılan ortak sosyal bilimler terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme
  2. Uzmanlık alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve mesleki etik sorumluluk konularında bilinç geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. İş hayatında alacakları iş kararlarını "Etik Gözlüğü" ile değerlendirme becerilerini kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İşletmecilikte de kullanılan ortak sosyal bilimler terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme
  2. Uzmanlık alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve mesleki etik sorumluluk konularında bilinç geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mesleklerini, etik değerlere uygun olarak ve toplumun yararına olacak şekilde icra ederler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İşletmecilikte de kullanılan ortak sosyal bilimler terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme
  2. Uzmanlık alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve mesleki etik sorumluluk konularında bilinç geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 4. Sosyal sorumluluk bilincini kazanarak bunu eyleme dönüştürürler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İşletmecilikte de kullanılan ortak sosyal bilimler terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme
  2. Uzmanlık alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve mesleki etik sorumluluk konularında bilinç geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: İş etiğine giriş ve temel kavramlar
2. hafta: Etik değerlere verilen önem ve uyum, kurumlarda etiğin önemi
3. hafta: Etik karar alma ideolojileri ve felsefeleri
4. hafta: Etik davranışın psikolojik kökenleri, Ahlaki karar alma, Ahlaki ikilem
5. hafta: İş ahlakını oluşturan temel alanlar (İşletmecilik ahlakı, Meslek ahlakı, Çalışma ahlakı)
6. hafta: İş etiğine yöneticilerin perspektifinden bakış ve Yönetsel ahlak
7. hafta: Etik davranışı yönetmek: İşletmelerde etik anlayışın geliştirilmesi ve etik eğitimi
8. hafta: Sosyal sorumluluk projesi
9. hafta: İnsan kaynakları etiği
10. hafta: Tıpta etik, Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verme
11. hafta: Zor hastalarla, çocuk hastalarla, yaşlı hastalarla ve engelli hastalarla iletişim
12. hafta: Biyo etik
13. hafta: Yurtdışında Görev Yapan Yöneticilerin Yaşayabilecekleri Etik Sorunlar
14. hafta: Sosyal sorumluluk projesi sunumu
15. hafta*: Vaka analizi (örnek olay analizi)
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1.Managing Business Ethics, Straight Talk about How to Do It Right, Linda K. Trevino and Katherine A. Nelson, Pennsylvania State University, USA, 2007.
Önerilen kaynaklar: 1. İş ve Meslek ahlakı, Mahmut Arslan, Siyasal kitabevi, 2005
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 30
Proje: 14 40
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->