ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( UTF 542 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Finansal Kurumlar
Ders kodu: UTF 542
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Saadettin Haluk Çitçi
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Finansal kurumlar dersinin amacı, yerel ve uluslararası finansal kurumları ve piyasaları ekonomik ve teorik boyutlarıyla incelemek ve finansal kurumların işlevleri, modern bankacılık, sigortacılık ve yatırım kurumları ile bu kurumların sağladığı hizmetleri ele almaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Finansal kurumları ve araçları tanımlarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  6. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
 2. Piyasa dinamiklerini algılayabilir ve bilimsel olarak yorumlayabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
 3. Ekonomik bir perspektiften finansal piyasaları analiz edebilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanlarındaki bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Temel iktisat, finans ve yönetim terminolojisi, kuram ve kavramlarını tanımlamak
  3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde uluslararası ticaret, finans ve yönetim bilgilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Finansal Kurumlar, Finansal Aracılar ve Varlıklar
3. hafta: Mevduat Kurumları
4. hafta: Sigorta Şirketleri
5. hafta: Yatırım Şirketleri
6. hafta: Katılım Bankaları I
7. hafta: Katılım Bankaları II
8. hafta: Türev ürünler - Vize
9. hafta: Birincil Piyasalar
10. hafta: Merkez Bankalarının Rolü ve İşlevi
11. hafta: İkincil Piyasalar
12. hafta: Türev Araçlar Piyasası
13. hafta: Etkin Piyasalar Hipotezi
14. hafta: Finansal Regülasyon
15. hafta*: Davranışşal finans I
16. hafta*: Davranışşal finans II - Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Finansal Pazarlar, Hatice Doğukanlı ve Serpil Canbaş.
Foundations of Financial Markets and Institutions, Fabozzi, Modigliani, Jones.
Önerilen kaynaklar: Financial Markets and Institutions, Mishkin and Eakins.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 12
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 23 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->