ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Çevre Mühendisliği


Doktora Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  ÇMB 611 Hava Kalitesi Yönetimi  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 613 Filtrasyon Teorisi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 615 Atıksu Arıtım Kinetikleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 616 Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Kontrolü  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 617 Çevre Toksikolojisi  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 618 İleri Atıksu Arıtımı: Azot ve Fosfor Giderimi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 619 İyonlaştırıcı Radyasyon İle Arıtma Yöntemleri  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 620 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 621 Su Kalitesi Yönetimi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 623 Su Kirliliği Kontrolünde Fiziksel ve Kimyasal Prosesler  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 624 Çevre Mühendisliğinde Moleküler Metotlar  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 625 Biyokütle ve Atık Teknolojileri  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 626 Alıcı Ortamlarda Ötrofikasyon  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 627 Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 628 İleri Oksidasyon Prosesleri  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 637 Katalitik Membran Prosesler  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 643 İç Ortam Hava Kalitesi  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 644 Çevredeki Nanopartiküller  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 645 Çevre Mühendisliğinde Termodinamik Uygulamalar  Türkçe Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 646 Biyolojik Proseslerde İleri Konular  Türkçe Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  ÇMB 691 Seminer I  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  0+2+0  7.5
  ÇMB 692 Seminer II  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  0+2+0  7.5
  ÇMB 699 Uzmanlık Alan Dersi  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  0  8+0+0  52.5

T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. -->