ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Yer Bilimleri Doktora Programı


Doktora Ders Kataloğu
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Dili Dönemi Ders Tipi GTÜ Kredisi T+U+L AKTS Kredisi
  YDE 611 Yer Fiziği  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 612 Jeofizikte Veri İşlem  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 613 Tektonik Deformasyon  İngilizce Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 614 Uydu Meteorolojisi  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 615 Sinoptik Meteoroloji  İngilizce Güz  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 616 Hidromorfoloji  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 617 İleri Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 618 Kil Mineralojisi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 619 Deniz Jeolojisi  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 620 Maden Jeolojisi Teknik Uygulamaları  Türkçe Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7.5
  YDE 621 Havza Modellemesi  İngilizce Güz ve Bahar  Alan seçmeli  3  3+0+0  7,5
  YDE 623 Stratigrafi ve Sedimantoloji  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  YDE 624 Yayılı Kirleticiler  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  YDE 625 Kuvaterner Tarihlendirme Yöntemleri  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  YDE 627 Fiziksel Oşinografiye Giriş  Türkçe Güz ve Bahar    3  3+0+0  7,5
  YDE 691 Seminer I  Türkçe Güz  Zorunlu  3  0+2+0  7.5
  YDE 692 Seminer II  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  3  0+2+0  7.5
  YDE 699 Uzmanlık Alan Dersi  Türkçe Güz ve Bahar  Zorunlu  8  8+0+0  52.5

T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. -->