ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Avrupa Kredi Transfer Sistemi(AKTS) Kredilerinin Tespiti


   Öğrencilerin Eğitimini Tamamlaması için İhtiyaç Duyulan Ders Yüküne Dayalı Kredi Tespiti

AKTS Kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için gereken işyükünü tanımlamak üzere ders birimlerine verilen değerdir. Bir akademik yılı tamamlamak için gerekli çalışmaların tamamıyla ilişkili olarak her bir dersin gerektirdiği çalışma miktarını (laboratuar, kütüphane veya evdeki ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eder. AKTS, öğrenci iş yüküne dayanır ve sadece görüşme saatlerinden ibaret değildir.

AKTS’de bir akademik yıllık eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik eğitime (altı aylık) ise 30 AKTS kredisi ve çeyrek dönemlik eğitime (üç aylık) 20 AKTS kredisi verilir (Bu krediler, sınavları veya diğer ölçme yöntemlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir).

GTÜ’de AKTS kredileri, öğrencinin eğitimini başarıyla tamamlamak için gereken iş yüküne göre hesaplanır. Tüm görüşme saatleri, laboratuar çalışmaları ve öğrencinin kendi çalışmaları bu hesaplamaya dahildir. GTÜ’de ortalama öğrencinin bir akademik yılı bitirebilmesi için 1500 saat (1600 saat -/+ 200) saati tamamlaması gerekmektedir. Yani bir AKTS kredisi 25 saat iş yüküne denk gelmektedir.

AKTS kredilerin tespiti, aşağıdaki adımlardan oluşan çok görevli bir süreçtir:

  1. Programdaki her dersin öğrenme çıktılarının ve hedefinin belirlenmesi: Bu görev Bölüm Program Komitesi ve ilgili akademik personel (dersi veren öğretim üyesi) tarafından yerine getirilir.
  2. Dersi başarıyla tamamlamak için gereken sınıf içi ve dışı zamanı (ödev, laboratuar çalışması, sınava hazırlık) belirleme. Bu görevi:
    1. Öğretim üyesi (online ders bilgi formunu doldurarak)
    2. Öğrenciler (online anketteki ilgili sorulara cevap vererek)
    3. Bölüm Program Komitesi (önceki adımların sonuçlarının ortalamasını alarak ve birleştirerek) yerine getirir.
  3. Her dersin AKTS kredisinin hesaplanması: Bu görev AKTS Bölüm Koordinatörü ve AKTS Kurum Koordinatörü tarafından yerine getirilir. Kredilerin tespiti, AKTS temel özelliklerinde belirtildiği gibi yapılır.

İş yükleri, öğrencilerin ders değerlendirmeleri ve online ders bilgi formları dikkate alınarak düzenli olarak güncellenmektedir.

Bütün öğrenciler, yerel notlandırma sistemi kapsamında AA-FF notlandırma ölçütüne göre derecelendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Daha düşük notlar, başarısızlığı ifade eder. Teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.

-->