ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Akademik Danışmanlık


Kabul edilen her öğrenciye akademik danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi otomatik olarak atanır. Akademik danışman, öğrencinin bütün eğitimi boyunca akademik rehberlik sağlar.

Her öğrenci, üniversite yönetmeliğinde tanımlanan adımları takip ederek akademik danışmanını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca yurtdışından gelen her Erasmus+ öğrencisine de akademik danışman atanır.

-->