ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Kabul ve Kayıt Koşulları


  TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Lisans Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

 • Lise diploması
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

Yüksek Lisans Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

 • Lisans derecesi
 • Lisansüstü giriş sınavından (ALES / GRE / GMAT) kabul edilebilir bir puan almak
 • İngilizce yeterlilik belgesi (varsa)

Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

Doktora Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

 • Yüksek lisans derecesi
 • Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak
 • İngilizce yeterlilik belgesi

Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Lisans Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru tarihleri GTÜ'nün web sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında GTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Aday en fazla 3 bölüm için tercih yapabilir, başvuruda bir tercih formu doldurulur.

Yerleştirmede aşağıdaki ulusal ve uluslararası sınavları ve bu sınavlarda alınan asgari puanlar esas alınır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) sonuçlarının geçerliliği süresizdir. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vb.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

Kabul Edilen Sınav ve Diplomalar ve Asgari Koşullar

 • SAT I testi: SAT Reasoning testinde "math" ve "criticalreading" testlerinde 1600 üzerinden en az 1100 toplam puan ve 800 üzerinden en az 600 "math" puanı
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları: Tübitak'ın tanıdığı ve katıldığı bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak
 • GCE (General CertifıcateExamination): En az biri başvurulan programdan olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesi
 • ACT sınavında matematik (Math), fen (ScienceReasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan
 • ABITUR: Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği (Abitur) diploma notu en fazla 2
 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS). Bu sınavda Temel Öğrenme Becerileri testinden en az 70 puan almış olmak şartı aranır. Türkçe testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz.
 • MATURA: Matura diploma notu en fazla 2.
 • International Baccalaureate: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30
 • Bangladeş Lise Bitirme Diploması (12 yıllık lise eğitimi sırasında verilen HigherSecondary School Certificate) başvurulan programla ilgili dalda 100 üzerinden en az 80
 • GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversiteye giriş sınavında başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 500
 • Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: Kazakistan EdinoeNacional'noeTestirovanie testinden 120 üzerinden en az 90
 • Senegal Bakaloryası: Başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 15
 • Fransız Bakaloryası: Başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 15
 • DiplomeDebirestan ve Pişdaneşgahi: İran'da lise diploma notu (DiolomeDebirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20
 • BaccalaureatLibanais: Lübnan'da yapılan bakalorya (BaccalaureatLibanais) sınavlarında, sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70
 • Hindistan'da lise bitirme diploması (Higher Secondary Certificate/IndianSenior School Certificate/Intermadiate Certificate/Higher School Certificate/ Higher Secondary Certificate/AllIndiaSenior School Certificate/Pre-University Course-awarde) başvurulan programla ilgili dalda 100 üzerinden en az 75
 • TAWJIHI: Ürdün, Filistin, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Suudi Arabistan'da yapılan Tawjihi sınavlarında, başvurulan programla ilgili dalda 100 üzerinden en az 80
 • Al Shahada Al-Thanawiyya: Suriye, Katar, Kuveyt, Libya ve Umman'da yapılan Al Shahada Al- Thanawiyya Al-Amma sınavından 240 üzerinden en az 170
 • Pakistan Lise Bitirme Notu (12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen HigherSecondaryCertificate HSC/Intermadiate), başvurulan programla ilgili dalda 100 üzerinden en az 80
 • Rusya EGE sınavından toplam en az 150 puan

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu
 2. Geçerli Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı veya Noter onaylı örneği (İngilizce ya da Türkçe dışındaki dillerde ise bu dillerden birine tercümesi)
 3. Lise Diploması: Lise diplomasının Noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği
  NOT: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi” kayıt sırasında istenecektir.
 4. Resmi Not Durumu Belgesi (Transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi Not Durumu Belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not Durumu Belgesi Türkçe veya İngilizce değilse, bu dillerden birine çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
 5. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyası.
 6. 4.5 x 6 boyutunda 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş).
  Yukarıdaki şartlara ek olarak, öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yüksek öğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence göstermeleri istenebilir. Öğrencilerin ilan edilen başvuru evraklarını, belirtilen başvuru döneminde GTÜ Öğrenci İşlerine iletmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları eksik olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Başvurular, GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yüksek Lisans veya Doktora Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  YABANCI UYRUKLU veya TÜRK DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır. Öğrencinin üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında ikili anlaşma bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir. Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir.

-->