ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Kayıt İşlemleri


 Başvuru

Başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru tarihleri GTÜ'nün web sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında GTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Aday en fazla 3 bölüm için tercih yapabilir, başvuruda bir tercih formu doldurulur.

Yerleştirmede ulusal ve uluslararası sınavlar ve bu sınavlarda alınan asgari puanlar esas alınır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) sonuçlarının geçerliliği süresizdir. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vb.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır. (Sınav bilgileri için tıklayınız.)

Ayrıca GTÜ’ye gönderilmesi gereken evraklar şunlardır;

 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu
 • Geçerli Sınav Sonuç Belgesi
 • Lise Diploması
 • Resmi Not Durumu Belgesi (Transkript)
 • Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyası
 • 4.5 x 6 boyutunda 2 adet vesikalık fotoğraf

Yukarıdaki şartlara ek olarak, öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yüksek öğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence göstermeleri istenebilir.

 Sonuçların Açıklanması

Başvuru sonuçları internet ortamında GTÜ web sayfasında duyurulur. Kabul edilen ve kayda geleceklerini beyan eden adaylara öğrenim vizesi alabilmeleri için başvuru evraklarında beyan ettikleri adrese bir kabul mektubu gönderilir. Bildirilen süre içinde kayda gelmeyen adaylar haklarını kaybederler.

 Kayıt

Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ve GTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılır.

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 • Lise diplomasının aslı
 • Lise diploması “Denklik Belgesi”
 • Not Durumu Belgesinin (Transkript) aslı
 • Sınav Sonuç Belgesinin aslı
 • Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesi
 • Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi
 • Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu (miktarlar her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir)
 • "Öğrenim Vizesi" veya ikamet tezkeresi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf

Yabancı Öğrenci Yönergesi ve gerekli belge ve sınavlarla ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Erasmus Programı kayıt işlemleri için lütfen Erasmus sayfasını ziyaret ediniz.

-->