ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Önceki (Örgün, Yaygın ve Okul Dışı) Eğitimin Tanınması


  ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Öğrencilerin GTÜ lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşmeden önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınmaktadır. Önceki eğitim kapsamında diğer üniversitelerden alınmış olan dersler İntibak Komisyonunun söz konusu programa uygun bulması halinde tanınarak notu transkriptine işlenir. Bu dersler transkriptte transfer ders olarak görünür ve “T” harfi ile belirtilir.

Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle İngilizce Muafiyet sınavına alınırlar. Muafiyet sınavını başaranlar Lisans Öğrenimine alınırlar. Başarısız öğrenciler ise bir yıl zorunlu olan İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ettikten sonra İngilizce Muafiyet sınavında başarılı olurlar ise Lisans Öğrenimine başlarlar, başarılı olamayan öğrencilere bir yıl daha İngilizce Muafiyet sınavından geçebilmesi için süre verilir. Bu süre zarfında öğrenci derslere devam edemez. Sadece lisans İngilizce yeterlik sınavlarına girebilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvuru yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere sadece YÖK derslerinden muafiyet verilir. Bu öğrencilerin birinci sınıfın birinci yarıyılına kayıtları yapılır ve eğitime devam hakkı verilir. Muaf olunan dersler “M” harfi ile gösterilir.

Yabancı Dil Muafiyeti

GTÜ lisans veya yüksek lisans programlarına yerleşmeden önce herhangi bir örgün, yaygın veya okul dışı eğitim kapsamında yabancı dil eğitimi almış olan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında başarılı (min.score: 100/60) olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve bu muafiyetleri transkriptlerine işlenir. Öğrencilerin muaf olduğu dersler transkriptte “M” harfi ile gösterilir.

  YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

Bu konuda Türk Yükseköğretim Kurumları başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

-->