ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

GTÜ Derecelerinin Yurt Dışında Tanınması


Akademik derecelerin tanınması öğrenciyi kabul edecek kurumun inisiyatifinde olmakla beraber diploma ekinde sunulan uluslararası nitelikteki belge ve sertifikalar da dikkate alınmaktadır. Hiçbir kurum, yurtdışındaki bir kurumun karar alma sürecine veya o ülkenin yasal düzenlemelerine doğrudan müdahale edemez. Yurtdışında eğitim almak isteyen mezunlar, başvuruda bulundukları ülkenin kurallarına uymak zorundadır. Buna rağmen GTÜ, mezunlarına yurtdışındaki kurumlar tarafından tanınan dereceler sağlamak üzere önemli adımlar atmaktadır.

Dünya genelinde kabul gören akreditasyon standartlarına büyük önem veren GTÜ, gerek sunduğu programlarda gerekse eğitim olanaklarında ciddi iyileştirmelere gitmektedir. GTÜ, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerekenleri yapmakta, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Mükemmellik Ödülü olan AKTS Etiketine başvurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen ilk hedef, Haziran 2009’da Avrupa Komisyonu tarafından GTÜ’ye verilen Diploma Eki Etiketidir. Bu etiket sayesinde GTÜ mezunları, dünya çapında tanınan ve transfer edilen bir diplomaya sahip olmaktadır.

Diploma Eki, mezun tarafından başarıyla tamamlanmış çalışmaların niteliği, düzeyi, içeriği ve statüsü hakkında standart açıklamalar sunarak şeffaflık sağlarken aynı zamanda diploma, mezuniyet ve sertifika gibi akademik ve mesleki niteliklerin yurtdışında tanınmasını da kolaylaştırır. 2016 yılına kadar geçerli olan Diploma Eki Etiketi sayesinde Avrupa Komisyonu, GTÜ’nin Lisans ve Yüksek Lisans seviyesindeki tüm mezunlarına Diploma Eki verdiğini onaylar. Diploma eki hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayın.

-->